Tuesday, January 28, 2014

ေရဘ၀ဲ ၊ written by; ရန္လင္းေအာင္

ေ ရ ဘ ၀ဲ ၊ written by; ရ န္ လ င္ း ေ အ ာ င္ေရဘ၀ဲ 

ဒီမွာ …  ေရသမိုင္း
ဟိုမွာ … ေရရာဇ၀င္
ဒီမွာ …  ေရစီမံကိန္း
ဟိုမွာ … ေရဖြဲ႔စည္းပံု
ဒီမွာ …  ေရဥပေဒသ
ဟိုမွာ … ေရစည္းမ်ဥ္း
ဒီမွာ …  ေရအက်ိဳးဆယ္ပါး
ဟိုမွာ … ေရရရွိေရးေအဂ်င္စီ
ဒီမွာ …  ေရစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္
ဟိုမွာ … လက္ညိဳးညြန္ရာ ေရျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားခိုင္ခိုင္လံုလံု
ဒီမွာ …  ေရအေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
ဟိုမွာ … ေရသံသရာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ တေစ့တေစာင္း
ဒီမွာ …  ေရရွင္းတမ္း
ဟိုမွာ … ေရသုေတသန
ဒီမွာ …  ေရကုထံုးသစ္
ဟိုမွာ ..  ဒီမွာ …
ဒီမွာ …   ဟိုမွာ …
မေရမရာ ေရကမ ၻာမွာ
သန္းေျခာက္ေထာင္မက
ေရဘ၀ဲေတြ … ေရေပၚ၀ဲေတြ …
ေရေပၚ၀ဲေတြ …ေရဘ၀ဲေတြ …
ငါေတြသူေတြခင္ဗ်ားေတြ
ေရ … ေရ … ေရ …
ရွာခဲ့  ။ ၾကာခဲ့ ။                          
ဆာခဲ့ ။ ေလာင္ခဲ့ 
ေရထဲေမြး ေရနဲ႔ေ၀း
ေရထဲေန ေရနဲ႔ေသ
ေရဘ၀ဲေတြ  …. ေရေပၚ၀ဲေတြ …
ေရဘ၀ဲေတြ  …. ။
                                          
                           ရန္လင္းေအာင္

Wednesday, January 22, 2014

ခႏၶာ ႏွစ္အိမ္ ။

ေထရဝါဒ ဗုဒၶဓမၼ
===========

အရိုး ရွိတဲ့ ခႏၶာ ၊ အရိုးမရွိတဲ့ ခႏၶာ

 


ဝိပႆနာ ဘူမိ သႏၵႆနတၱံ ခႏၶာဒြါယံ မုဒါဟဋံ { ဝိဘာဝဋိကာ }

ဝိပႆနာ ဘူမိ ဝိပႆနာ လုပ္ငန္းကို သႏၵသနတၱံ ျပျခင္း အက်ိဳးငွါ ခႏၶာဒြါယံ ခႏၶာ၂မ်ိဳးကို မုဒါဟဋံ ထုတ္ေဆာင္္ေပအပ္ ဝါ ထုတ္ေဆာင္ရမည္။

ပဥၥဘိကၡေဝ ခေႏၶ ေဒေသႆမိ ပဥၥဳပါဒါနကၡေႏၶစ တံသုဏာထ { ခႏၶာဝဂၢ သံယုတ္ပါဋိ ခႏၶသုတ္ }

ဘိကၡေဝ ခ်စ္သားတို႔ ပဥၥ ၅ပါးေသာ ခေႏၶစ ပရမတၱ အက်ိဳးခႏၶာ ကို၎ ပဥၥဳပါဒါနကၡေႏၶစ ဓမၶာရံု ဥပါဒါနကၡႏၶာ ၅ပါးကို၎ ေဒေသသာမိ ေဟာေတာ္မူအံ တံ ထိုပဥၥကၡႏၶာႏွင့္ ပဥၥဳပါဒါနကၡႏၶာ ၂မ်ိဳးကို သုဏာထ နာၾကကုန္ေလာ့။

ေခြးေဟာင္တ့ဲ ခႏၶာႏွင့္ ေခြးမေဟာင္တ့ဲ ခႏၶာ…/ ဝိပႆနာ ရွဳ့ရတ့ဲ ခႏၶာစဥ္ဟာ ဒီခႏၶာႀကီး မဟုတ္ဘူး… ခုျမင္ေနရတ့ဲ ခႏၶာႀကီး မဟုတ္ဘူး… တလွဳပ္လွဳပ္ သြားေနတ့ဲ ခႏာႀကီး မဟုတ္ဘူး…ငုတ္တုတ္ ထိုင္ေနတ့ဲ ခႏၶာႀကီး မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာရင္ မႀကိဳက္ခ်င္ၾကဘူး… ဘဝင္လည္း အက်ဘူး… မေက်နပ္တ့ဲ မ်က္ႏွာ အမူအရာနဲ႔ မအီမသာတ့ဲအသံနဲ႔ ဒီခႏၶာႀကီး မရွဳ့လို႔ ဘယ္သူ႔ကိုမ်ား သြားရွဳ့ရအုန္း မွာတုန္းလို႔ ေစာဒက တက္ၾကတယ္… ( မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ႀကီး )

အရိုးမရွိတ့ဲ ခႏၶာႏွင့္ အရိုးရွိတ့ဲ ခႏၶာ… ( လယ္တီ )

ခႏၶာ ၂ မ်ိဳး ( သၿဂၤိဳဟ္ သမုစၥည္းပိုင္း )
============================

၁။ ပဥၥကၡႏၶာ
ရူပကၡႏၶာ
ေဝဒနကၡႏၶာ
သညကၡႏၶာ
သခၤါရကၡႏၶာ
ဝိညာနကၡႏၶာ
------------------
ပရမတၱခႏၶာ
ဘံုဘဝ သံသရာ
ျဖစ္ တည္ ပ်က္ ခႏၶာ
ရုပ္-နာမ္
က်ားမ အသက္ရွိ
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ
ဝန္ထမ္း ဝဋ္ေကာင္
ဒီခႏၶာ ခ်ဳပ္လွ်င္ သုႆန္
အနာသဝ ခႏၶာ
ကံ စိတ္ ဥတု အဟာရ ၄ပါး ေထာက္ပ့ံ
ဆင္းရဲတ့ဲ ခႏၶာ

၂။ ပဥၥဳပါဒါနကၶႏၶာ
ရူပုပါဒါနကၡႏၶာ
ေဝဒႏုပါဒါနကၶႏၶာ
သညုပါဒါနကၡႏၶာ
သခၤါရုပါဒါနကၡႏၶာ
ဝိညာႏုပါဒါနကၡႏၶာ
---------------------
 


ဓမၼာရံု ခႏၶာ
ဓမၼဘဝ သံသရာ
ျဖစ္-ပ်က္ ခႏၶာ
နာမ္-ရုပ္
က်ားမ အသက္ မရွိ
အနိစၥဓမၼ ဒုကၡဓမၶ အနတၱဓမၼ
ဝန္ထုတ္ သံသရာ
ဒီခႏၶာ ခ်ဳပ္လွ်င္ နိဗၺာန္
အာသဝ ခႏၶာ
ကာမုပါဒါန္ ဒိ႒ဳ သီလဗ အတၱဝါဠဳပါဒါန္ ၄ပါး ေထာက္ပ့ံ
ညွင္းဆဲတ့ဲ ခႏၶာ

ဤခႏၶာ ၂မ်ိဳးအား ေဘးတိုက္ ယွဥ္၍ ၾကည့္ေစလိုပါ၏။

                                              
                                       Awaon Lay  ၏ facebook စာမ်က္ႏွာ မွ ကူးယူပါသည္ ။

Thursday, January 16, 2014

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ထြက္ရွိေသာ စာအုပ္မ်ား

http://www.sarpaylawka5.com/2013-june/ မွကူးယူသည္ ။

စဥ္ စာအုပ္အမည္ စာေရးဆရာ အမ်ိဳးအစား တန္ဖိုး
၁။ ငိုျခင္း …ရယ္ျခင္း နီးျခင္း … ေဝးျခင္းႏွင့္ … သန္းျမင့္ေအာင္ ဝတၴဳတို ၁၃ဝဝ
၂။ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ အေမ့အတြက္ မေမ့တရား ေမာင္ေသြးခြၽန္ ဘာသာေရး ၇ဝဝ
၃။ ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ကေမာက္ကမ အိုင္တီေလာကသေရာ္စာမ်ား သရႆဝါ ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၄။ မုန္တိုင္းနဲ႔စ၍ ကဗ်ာတြင္ဆံုးေသာ ႐ုပ္ပံုလႊာမ်ား ဇာဂနာ၊ ေလးကိုတင္၊ ေဇာ္သက္ေထြး ေဆာင္းပါး ၂၅ဝဝ
၅။ လူေတာ္လူဆိုး ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ) ဘာသာေရး ၁၅ဝဝ
၆။ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္လိုလွ်င္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား တကၠသုိလ္သခၤ ေဆာင္းပါး ၁ဝဝဝ
၇။ ကပ္ဖ္ကာသို႔ ေအာင္ခ်ိမ့္ ကဗ်ာ ၂ဝဝဝ
၈။ လုပ္ငန္းသံုး Facebook Page တည္ေဆာက္အသံုးျပဳနည္း မင္းျမတ္မိုဃ္း နည္းပညာ ၂၅ဝဝ
၉။ ကဗ်ာႀကံဳပါးလိုက္တယ္ မယ္ေယြး ကဗ်ာ ၁ဝဝဝ
၁ဝ။ ဖြင့္ထားတဲ့ကႀကိဳး အက္ေဆးအစုအဖြဲ႕ ကေလာင္စံု ကဗ်ာ ၁၅ဝဝ
၁၁။ ဖဲေမွာ္က်ိန္စာ သတိုးေတဇ ဝတၴဳရွည္ ၂ဝဝဝ
၁၂။ အပိုင္သိထားရမည့္ လက္ေရြးစင္ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရ ၈၅ဝ ေမာင္ေမာင္ေအး ရည္ညႊန္းစာေပ ၂ဝဝဝ
၁၃။ မွားၿပီးမွ ပညာျဖစ္လွ်င္ ဤေခတ္မွာညံ့၏ ေနဇင္လတ္ ေဆာင္းပါး ၃၅ဝဝ
၁၄။ အေတြ႔အႀကံဳစံုစံု ဘဝဇာတ္ခံု ဘဝဇာတ္ခံု (၆) ေက်ာ္ရင္ျမင့္ အေတြ႔အႀကံဳ ၄၅ဝဝ
၁၅။ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအဆိုအမိန္႔မ်ား ေမာင္ျမင့္ေဇာ္ အဆိုအမိန္႔ ၉ဝဝ
၁၆။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ သဘင္ပညာရွင္မ်ား ေမာင္ခ်ိဳမင္း(ကႏၲာရဝတီ) ေဆာင္းပါး ၃ဝဝဝ
၁၇။ ေထာင္တြင္းစကား ယဥ္ထြန္း ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၈။ ပုစၧာတိုင္း၌အေျဖရွိ၍ လုပ္ခ်င္တာျဖစ္ႏိုင္သည့္ တိုးတက္ေရးလက္စြဲ ပီ-မိုးနင္း၊ ဒဂုန္နတ္ရွင္၊ ဦးပဂ်ီငို ေဆာင္းပါး ၁၃ဝဝ
၁၉။ ျမန္မာ့ပထမဆံုးမ်ား(ဒုတိယတြဲ) မိုးျမင့္ေမာင္ ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၂ဝ။ ေယာအတြင္းဝန္အမတ္ႀကီး၏ ကာယာႏုပႆနာက်မ္း - ဘာသာေရး ၄ဝဝဝ
၂၁။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ျခင္း မွဴးခန္႔စံ ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၂၂။ ႀကီးျမတ္တဲ့တစ္သက္တာဂုဏ္ေျပာင္တဲ့ ေသဆံုးမႈ ေဇာ္ဝင္းကို ေဆာင္းပါး ၂၅ဝဝ
၂၃။ အမွန္တကယ္ေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္ေသာလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ၾကည္ေအးခင္ ေဆာင္းပါး ၈ဝဝ
၂၄။ ကုေဋ-၆ဝဝ နဲ႔ ရက္ေပါင္းသံုးေသာင္းေျခာက္ေထာင့္ငါးရာ ေဝယံလင္းေအာင္ ေဗဒင္ ၁ဝဝဝ
၂၅။ ေမြးကင္းစကေလး အေရးေပၚအသက္ကယ္ျခင္းအေျခခံ ပါေမာကၡေဒါက္တာစန္းစန္းျမင့္ က်န္းမာေရး ၁ဝဝဝ
၂၆။ ျမက္႐ိုင္းမ်ားႏွင့္ ကဗ်ာျဖစ္ျခင္း သီမာဝင္း ကဗ်ာ ၁ဝဝဝ
၂၇။ Office 2013 အေျခခံမွေလ့လာျခင္း ဖိုးၾကယ္(G.T.S) နည္းပညာ ၃၅ဝဝ
၂၈။ အိမ္ဘုရင္၏ အိမ္ပြဲစားပညာ ၾကည္စိုး (IC) ေဆာင္းပါး ၁၅ဝဝ
၂၉။ ဓမၼအလင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ ခင္ေဆြဦး ဘာသာေရး ၁၅ဝဝ
၃ဝ။ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာေရႊမင္းသား ပံုျပင္မ်ား ၿဖိဳးဝင္းကိုကို ပံုျပင္ ၁၅ဝဝ
၃၁။ မိုက္ကယ္ေက သင့္လူ ဝတၴဳရွည္ ၂၅ဝဝ
၃၂။ လက္ေထာက္ေဗဒင္ ေမာင္ေမာင္ျမင့္သိန္း ေဗဒင္ ၅ဝဝ
၃၃။ ၂၁ ရာစုကို တ႐ုတ္ျပည္ပိုင္ဆိုင္မည္ေလာပညာရွင္မ်ား၏ျငင္းခုန္ျခင္း သန္းစိုးႏိုင္ ေဆာင္းပါး ၁၅ဝဝ
၃၄။ ခြပ္ေဒါင္းမ်ားကို ကေစခ်င္သူ (သို႔) ေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း)ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း ျမန္မာလူငယ္တစ္ဦး ေဆာင္းပါး ၁ဝဝဝ
၃၅။ အျမင္မွန္တိုင္း အမွန္ျမင္းသလား အမွားျမင္တာအျမင္မွားလို႔လား - နည္းပညာ ၃ဝဝဝ
၃၆။ အေဖနဲ႔အေမ ေရႊကူေမႏွင္း ေဆာင္းပါး ၁၅ဝဝ
၃၇။ ေစာရလက္ဝဲ အမွတ္-၂ ျပည့္စံု ဝတၴဳရွည္ ၂၅ဝဝ
၃၈။ ဦးေႏွာက္အတြက္ ႏွလံုးသားအတြက္ ျမတ္ၿငိမ္း ေဆာင္းပါး ၂၅ဝဝ
၃၉။ The Parliaments of Myanmar Pyithu Hluttaw - ၁၅ဝဝဝ
၄ဝ။ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းႏွစ္ခ်ဴပ္ ၂ဝ၁၃
စြယ္စံုက်မ္း ၄ဝဝဝ
၄၁။ Handphone အသံုးျပဳၿပီး အင္တာနက္မွ အခမဲ့ဖုန္းေခၚနည္းမ်ား ေရႊမိုးအိမ္ နည္းပညာ ၁၅ဝဝ
၄၂။ အ႐ုဏ္ဦး (သို႔မဟုတ္) ေပါင္းစည္းမႈအလွသစ္ႏွင့္ အျခားကဗ်ာမ်ား ျမင့္မိုရ္ေဆြ ကဗ်ာ ၁၅ဝဝ
၄၃။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သက္ေရာက္မႈ တင္စိန္(ပထဝီဝင္) အတၴဳပၸတၱိ ၃၅ဝဝ
၄၄။ မရွိခဏ ေထာင္မွဴးႀကီးသိန္းဝင္း ဝတၴဳရွည္ ၁၅ဝဝ
၄၅။ ေၾကး႐ုပ္တုအာဠာဝကဘီဘူးႏွင့္ သူေယာင္မယ္မညိဳ႕ပင္ ကေလာင္စံု ဝတၴဳတုိ ၁၈ဝဝ
၄၆။ တိုက္ပြဲဝင္စာမ်ား သိန္းေဖျမင့္ ေဆာင္းပါး ၅ဝဝဝ
၄၇။ ၇၄-၇၅-၇၆ မ.ဆ.လ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး အံတုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကေလာင္စံု ေဆာင္းပါး ၃၅ဝဝ
၄၈။ ေရႊစင္ျမင္းမိုရ္အဘိဓမၼာ (တတိယတြဲ) စိန္လင္း(ခြဲစိတ္ႏွင့္ကင္ဆာပါရဂူ) ဘာသာေရး ၄၅ဝဝ
၄၉။ စနစ္တစ္ခုကိုေတာ္လွန္ျခင္း(သို႔)သမိုင္းဝင္ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု သာဥာဏ္(ရန္ကင္း) မွတ္တမ္း ၂၅ဝဝ
၅ဝ။ ျမန္မာျပည္သိမ္းတုိက္ပြဲ ေအာင္သန္း(မႏၲေလး) သမိုင္း ၃ဝဝဝ
၅၁။ Practical Aspects of Buddhist Ideals U Nayi ဘာသာေရး(အဂၤလိပ္) ၁၃ဝဝဝ
၅၂။ ဗုဒၶေခတ္ ကိုယ္ေတြ႕တေစၧဝတၴဳညြန္႔ေပါင္းႏွင့္ တေစၧဝတၴဳစစ္တမ္း ဦးႀကီးခင္-ဦးျမင့္ေဆြ ဘာသာေရး ၆၅ဝဝ
၅၃။ အီေဖကိုယ္ လူေန ဝတၴဳရွည္ ၂ဝဝဝ
၅၄။ ဓမၼက်င့္စဥ္ႏွင့္ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား အရွင္အာစိဏၰ(စမဘုန္းဘုန္း) ဘာသာေရး ၂ဝဝဝ
၅၅။ ေကတီ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အိတ္ေဆာင္အဘိဓာန္ KT.U Tint Lwin ရည္ၫြန္းစာေပ ၃ဝဝဝ
၅၆။ အလြယ္ကူဆံုးအသံုးဝင္ ယိုးဒယားစကားေျပာမ်ား ဦးေအာင္ျမင္ ဘာသာစကား ၁၈ဝဝ
၅၇။ အလြယ္ကူဆံုးအသံုးဝင္ ဂ်ပန္စကားေျပာမ်ား ဦးေအာင္ျမင္ ဘာသာစကား ၁၈ဝဝ
၅၈။ ဘဲေက်ာင္းသားေလးခ်င္နဲ႔ နဂါးညီေနာင္ လင္းရဲလက္ ပံုျပင္ ၇ဝဝ
၅၉။ အသံုးခ်ဝါက်လမ္းၫႊန္ ၾကည္ရႊန္း ဘာသာစကား ၁၅ဝဝ
၆ဝ။ ကုန္စည္ေရာင္းခ်ေရး အက္ဥပေဒ(အဂၤလိပ္-ျမန္မာ) ဦးေက်ာ္ေဇယ် ဥပေဒ ၂၅ဝဝ
၆၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ဥပေဒ ၁၅ဝဝ
၆၂။ မွန္ကူကြက္အိပ္မက္တစ္ေထာင္ မိေႏွာင္း၊ ေဇာ္ဝဏ္ ကဗ်ာ ၁၃ဝဝ
၆၃။ ေဒါမာန္ဟုန္ ဗမာျပည္ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ စံဝင္ေမာင္ႏွင့္မင္းမ်ိဳးႏိုင္ ႏိုင္ငံေရး ၅ဝဝဝ
၆၄။ ခ်က္ျပဳတ္အတတ္ပညာ စန္းေလး(အိမ္တြင္းမႈ) ခ်က္နည္း၊ျပဳတ္နည္း ၆ဝဝဝ
၆၅။ သားေကာင္းမိခင္ျဖစ္ေစခ်င္ ေဒါက္တာနန္းဥမၼာ က်န္းမာေရး ၁၅ဝဝ
၆၆။ လက္ညိႇဳးထုိး၍ ပန္းေဝသည္ (ဒု) သိုးေဆာင္း ဝတၴဳရွည္ ၂ဝဝဝ
၆၇။ သူႀကီးသားမက္၏ သူငယ္ခ်င္း မင္းကိုႏိုင္ ကဗ်ာ ၂ဝဝဝ
၆၈။ ေရွးျမန္မာတို႔၏ ရာဇဝင္တြင္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား တင္ႏိုင္တိုး သမိုင္း ၂ဝဝဝ
၆၉။ အာဇာနည္တရားေတာ္ ဥဴးသုမဂၤလ(ဒယ္အိုးဆရာေတာ္) ဘာသာေရး ၇ဝဝ
၇ဝ။ တန္ခိုးတရားေတာ္ ဥဴးသုမဂၤလ(ဒယ္အိုးဆရာေတာ္) ဘာသာေရး ၇ဝဝ
၇၁။ ေမာ္စီတံုးတ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သိန္းေဖျမင့္ ေဆာင္းပါး ၁ဝဝဝ
၇၂။ ငါတို႔အခ်င္းခ်င္းက်တဲ့မ်က္ရည္ မအိ ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၇၃။ လက္ပံေတာင္းေမာ္ကြန္း ကေလာင္စံု ေဆာင္းပါး ၄ဝဝဝ
၇၄။ ပုဂံ အဆို အတီး အက ေမာင္ၾကည္ပန္း(ျမင္းကပါ) ေဆာင္းပါး ၁၈ဝဝ
၇၅။ မူးယစ္ဟူက ဆန္႔က်င္ၾက စိန္ျမင့္ထြန္း ေဆာင္းပါး ၁၅ဝဝ
၇၆။ ေတြ႕ဆံုပံုရိပ္မ်ား ေအာင္ဇင္ထြန္း ေဆာင္းပါး ၃ဝဝဝ
၇၇။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး အဂၤလိပ္စာ ဦးလွျမင့္(မားကက္တင္း) ဘာသာစကား ၂၅ဝဝ
၇၈။ သဲမုန္တိုင္းေတာ္လွန္ေရးကာလလစ္ဗ်ား ဟိန္းလတ္ သမိုင္း ၂၅ဝဝ
၇၉။ အမ်ိဳးသားအတၴဳပၸတၱိအဘိဓာန္ ပထမတြဲ-ပထမအုပ္ စိုးျမင့္လတ္ ရည္ၫႊန္းစာေပ ၆ဝဝဝ
၈ဝ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအခေပး၊ အခမဲ့ဖုန္းေခၚနည္းမ်ိဳးစံု ဥာဏ္ၾကြယ္ နည္းပညာ ၂၅ဝဝ
၈၁။ ျမန္မာ့႐ိုးရာစကားပံုႏွင့္ ဆို႐ိုးစကား ၿငိမ္းၿငိမ္း(က်ိဳင္းတံု) ဘာသာစကား ၂ဝဝဝ
၈၂။ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ အမွတ္တရကဗ်ာမ်ား သုျဒာ ကဗ်ာ ၁၅ဝဝ
၈၃။ စူပါပါဝါ/တ႐ုတ္ ”ယုန္” ႏွင့္ အိႏၵိယ ”လိပ္” အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ဟိန္းလတ္ ေဆာင္းပါး ၃ဝဝဝ
၈၄။ ထာဝရေအာင္လံ မင္းကိုႏိုင္ ဝတၴဳရွည္ ၁၅ဝဝ
၈၅။ လူငယ္ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသံုးခ်ဥပေဒဆိုင္ရာ ဦးဝင္းလိႈင္(တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန) ဥပေဒ ၂ဝဝဝ
၈၆။ ဘာပဲေျပာေျပာရာဇဝင္ရွိတယ္ ေငြစန္းေရာင္ သမိုင္း ၂၅ဝဝ
၈၇။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အႏွစ္သာရေျပာင္းလဲေရး ေလ့လာေရးႏွင့္ သုေတသန႒ာန ဥပေဒ ၁ဝဝဝ
၈၈။ အေတြးအျမင္အလွည့္အေျပာင္း သုညလူ ေဆာင္းပါး ၁၃ဝဝ
၈၉။ ကေလးမ်ားအတြက္လက္ေရြးစင္ အိႏၵိယပံုျပင္မ်ား ဇင္ေအး ပံုျပင္ ၁ဝဝဝ
၉ဝ။ ေအာင္ျမင္သူတို႔၏ မဟာလွ်ိဳ႕ဝွက္စြမ္းအား ဦးဥာဏ္ဝင္းထက္ ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၉၁။ ၂၁ ရာစု အိပ္မက္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ ေဆာင္းပါး ၁၅ဝဝ
၉၂။ အေမရိကန္စကားေျပာ အဂၤလိပ္အီဒီယမ္ လွယဥ္မြန္ ဘာသာစကား ၁ဝဝဝ
၉၃။ သာသနာျပဳျခင္းအႏုပညာ ကေလာင္စံု ဘာသာေရး ၁၈ဝဝ
၉၄။ ကမၻာႀကီးေပၚမွာလြတ္လပ္ျခင္း ကေလာင္စံု ကဗ်ာ ၁၅ဝဝ
၉၅။ ကင္းေထာက္ တင္ႏိုင္တိုး သမိုင္း ၂၅ဝဝ
၉၆။ သူ႔အေၾကာင္းနဲ႔ငါ့အရာ သူ႔အရာနဲ႔ငါ့အေၾကာင္း ရန္လင္းေအာင္ ကဗ်ာ ၁၂ဝဝ
၉၇။ ၂၄ ပစၥည္း မဟာပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ ပါ႒ိ၊ အသံထြက္ရြတ္ဖတ္နည္း(ဒုတိယအႀကိမ္) ႏွင္းျမတ္သြယ္ ဘာသာေရး ၃ဝဝ
၉၈။ အျမင့္ျမတ္ဆံုးအမ်ိဳးသမီး (သို႔မဟုတ္) အႏိႈင္းမဲ့အျဖည့္ခံ ေဒါက္တာဗင္ဆာမ ေဆာင္းပါး ၁၂ဝဝ
၉၉။ ႐ူပဝိနိစၧယကုထံုးက်မ္း ဆရာဦးဘိုမင္း က်န္းမာေရး ၃ဝဝဝ
၁ဝဝ။ ေခတ္သစ္ပညာေရးအေတြးအျမင္မ်ား ကေလာင္စံု ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁ဝ၁။ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမထက္ကအလံေတာ္ ေမာင္လွဝင္း(ျမင္းၿခံ) ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁ဝ၂။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးဆန္႔ျခင္း နန္းအိအိဇာ ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁ဝ၃။ အန္ကယ္ေျပာမယ္ … သစၥာနီ ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁ဝ၄။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ေရရွည္ရပ္တည္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈခရီး ျမင့္ေဆြ (MIFDA) ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁ဝ၅။ ပညာသည္သာ ရတနာ ဆရာသည္သာ အခရာ ဦးသန္းဦး ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁ဝ၆။ ၾကယ္ေတြကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္) ေဆာင္းပါး ၃ဝဝဝ
၁ဝ၇။ ဒီမိုကေရစီဆာေနတဲ့ေခတ္ စိမ္းခက္စိုး ကဗ်ာ ၁ဝဝဝ
၁ဝ၈။ လူထုစိန္ဝင္း (သို႔မဟုတ္) အလံမလွဲစတမ္း ကေလာင္စံု ေဆာင္းပါး ၃ဝဝဝ
၁ဝ၉။ ဟားခလုတ္ (၃ဝ) ကေလာင္စံု ဝတၴဳတို ၁၈ဝဝ
၁၁ဝ။ ဝလံုးဒန္းကေလးကဗ်ာမ်ား ေမာင္စိမ္းသစ္ ကဗ်ာ ၇ဝဝ
၁၁၁။ အျဖဴေရာင္ရန္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဒီလိႈင္းေဆာင္းပါးမ်ား စိုးအုပ္ ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၁၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း(ပထမတြဲ) ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ သမိုင္း ၃၅ဝဝ
၁၁၃။ ပ႐ိုဘိုင္အိုတစ္ ေခၚ အက်ိဳးျပဳအဏုဇီဝေလးမ်ား ေဒါက္တာခင္ေမာင္လြင္ က်န္းမာေရး ၅ဝဝဝ
၁၁၄။ ႏွလံုးေသြးဂီတခ်စ္သူနဲ႔ ကြၽန္မကဗ်ာစု ဂ်င္မီ၊ နီလာသိန္း ကဗ်ာ ၃ဝဝဝ
၁၁၅။ လမိုက္ည ေအာင္သန္႔ ဝတၴဳရွည္ ၂ဝဝဝ
၁၁၆။ ကမၻာ့သမိုင္းမွတ္စုငယ္ ျမႏွင္းဆီ သမိုင္း ၃၅ဝဝ
၁၁၇။ ႐ုပ္/သံတည္းျဖတ္ျခင္းအႏုပညာႏွင့္ ကာရာအုိေကစာတန္းထိုး+ CD ေအာင္ႏိုင္ေမာ္ နည္းပညာ ၄ဝဝဝ
၁၁၈။ စတင္ေလ့လာသင္ယူပါ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ + CD မ်ိဳးဆက္ နည္းပညာ ၃ဝဝဝ
၁၁၉။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေအာက္ပိုင္းစနစ္မ်ိဳးစံု တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္း ဦးကိုကိုေလး နည္းပညာ ၂ဝဝဝ
၁၂ဝ။ ေရွ႕ေနပညာနိဒါန္း ဦးျမင့္ဝင္း (ေရႊဘို) ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၂၁။ လူ႔အျဖစ္ရခဲပါတယ္ ႏွင့္ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ဦးေဌးေအာင္(႐ုကၡေဗဒ) ဘာသာေရး ၁၅ဝဝ
၁၂၂။ သိမွတ္ဖြယ္ရာ ဗဟုသုတအျဖာျဖာ (၂ဝ၁၃) ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ေဆာင္းပါး ၂၅ဝဝ
၁၂၃။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမူဝါဒ ေဒါက္တာေအာင္ကုိကို ေဆာင္းပါး ၂၂ဝဝ
၁၂၄။ နရသုခိအဓိပၸာယ္ ဆရာဦးဘိုမင္း က်န္းမာေရး ၁၅ဝဝ
၁၂၅။ ဒဗၺလင္ၿမိဳ႕ကလူမ်ား ျမင့္သန္း ဝတၴဳတို ၄ဝဝဝ
၁၂၆။ ၁၉ ေတာ္လွန္ေရး မ်ိဳးဆက္တစ္ဦး၏ ဘဝဒိုင္ယာရီ ရဲေဘာ္ခင္ညိဳ အတၴဳပၸတၱိ ၂၅ဝဝ
၁၂၇။ မမႀကီး ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ဝတၴဳရွည္ ၂ဝဝဝ
၁၂၈။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို မေမြးဖြားခဲ့လွ်င္ႏွင့္ သမိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရး … တကၠသိုလ္စိန္တင္ ေဆာင္းပါး ၁၅ဝဝ
၁၂၇။ ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေရးခရီး ျပန္ေျပာင္းသတိရခ်က္ႏွင့္ အခါေဒသ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ေဆာင္းပါး ၁၅ဝဝ
၁၂၈။ မီးတုတ္သခင္သိန္းေမာင္ႀကီး၏ဘဝႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ခင္ေမာင္လတ္ ေဆာင္းပါး ၅ဝဝဝ
၁၂၉။ ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ညိဳ ဘာသာေရး ၁၈ဝဝ
၁၃ဝ။ ဓမၼသူရဲေကာင္းမ်ား ေက်ာ္နႏၵေအာင္ ဘာသာေရး ၁၅ဝဝ
၁၃၁။ အဂၤလိပ္မွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္နည္းလက္စြဲ MR. Johnny အဂၤလိပ္စာ ၄ဝဝဝ
၁၃၂။ နယူးေယာက္ကဦးသန္႔ စိန္ဝင္းစိန္ အတၴဳပၸတၱိ ၂၅ဝဝ
၁၃၃။ ၾသစေၾတးလ်ခရီးစဥ္ သင္းစုစုညိမ္း ေဆာင္းပါး ၂၅ဝဝ
၁၃၄။ ပီအားလား တပ္ေပါင္းစုလား ပိုေနၿမဲ..က်ားေနၿမဲလား ကေလာင္စံု ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၃၅။ က်န္းမာေရးအသိနဲ႔ အသက္ရွည္ၾကမယ္ ေဒါက္တာစံလွမူ က်န္းမာေရး ၁၅ဝဝ
၁၃၆။ အို႐ႈိးသူ႐ူးတစ္ေယာက္မွတ္စုမ်ား ေအာင္သူရ ေဆာင္းပါး ၁၈ဝဝ
၁၃၇။ ျပည္ေတာ္သာ ျပည္ေထာင္စုပန္းတိုင္ ဦးႏု ေဆာင္းပါး ၃၅ဝဝ
၁၃၈။ ေအာင္ျမင္မႈသို႔ ေျခလွမ္း ၁ဝ၁ လွမ္း ေက်ာ္ေက်ာ္လိႈင္ ေဆာင္းပါး ၁၅ဝဝ
၁၃၉။ ပြင့္တခ်ိဳ႕ေၾကြတခ်ိဳ႕ မိုးမိုး(အင္းလ်ား) ဝတၴဳရွည္ ၁၈ဝဝ
၁၄ဝ။ ရွင္ေက်ာ္ ၁ဝဝ (ပထမတြဲ) ေမာင္ေဇယ်ာ အတၴဳပၸတၱိ ၃ဝဝဝ
၁၄၁။ ဓမၼဝိဇယ် ေက်ာ္နႏၵေအာင္ ဘာသာေရး ၁၅ဝဝ
၁၄၂။ ကိုေအာင္ဆန္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးေအာင္ဆန္း၊ ေအာင္ဆန္းတဲ့ေဟ့ ကေလာင္စံု ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၄၃။ ဖဆပလႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔၏ အျပန္အလွန္ေပးစာမ်ား - သမိုင္း ၁၅ဝဝ
၁၄၄။ ဗုဒၶအလိုက်ရွင္ျပဳပြဲ ဓမၼဒူတအရွင္ပညာေဇာတ ဘာသာေရး ၁ဝဝဝ
၁၄၅။ ဝိဇၨာႏွင့္ စရဏ ဓမၼဒူတအရွင္ပညာေဇာတ ဘာသာေရး ၈ဝဝ
၁၄၆။ ဒဏ္ ၁ဝ ပါး ဓမၼဒူတအရွင္ပညာေဇာတ ဘာသာေရး ၇ဝဝ
၁၄၇။ ဗမာျပည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕အစည္းအသင္းအပင္းမ်ားအၫႊန္း ဝင္းတင့္ထြန္း ေဆာင္းပါး ၆၅ဝဝ
၁၄၈။ ကြန္ပ်ဴတာတပ္ဆင္ျပဳျပင္နည္း မ်ိဳးသူရ နည္းပညာ ၆ဝဝဝ
၁၄၉။ မႀကံေကာင္းမစည္ေကာင္း ေမာင္ေပၚထြန္း ဝတၴဳရွည္ ၃၅ဝဝ
၁၅ဝ။ ၾကယ္တစ္စင္းကို ေခ်ဖ်က္၍မရ ႏိုင္ဦး ေဆာင္းပါး ၃ဝဝဝ
၁၅၁။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏သူ႔စ႐ိုက္သူ႔စိတ္ထားႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးစာစုမ်ား ေစတနာလိႈင္(ေရစႀကိဳ) ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၅၂။ အလြမ္းဆင့္က်န္ရစ္တဲ့ ပန္းစိမ္းကေလးႏွင္းဆီ ကိုေယာ(ေဘာဂေဗဒ) ဝတၴဳရွည္ ၂၅ဝဝ
၁၅၃။ ေဟ့မပစ္နဲ႔ ဒါစစ္ေျမျပင္မဟုတ္ဘူး ဒါႏိုင္ငံေရး တကၠသိုလ္စိန္တင္ ေဆာင္းပါး ၂၂ဝဝ
၁၅၄။ ႀကီးပြားေၾကာင္းက်င့္စဥ္ ပါေမာကၡဦးသိန္းလိႈင္ ေဆာင္းပါး ၁ဝဝဝ
၁၅၅။ သတင္းစာပညာမိတ္ဆက္ ၾကည္သာထြန္း ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၅၆။ တိုင္ေပၚအလံစိုက္ခ်င္ ေမာင္ေသြးခြၽန္ ေဆာင္းပါး ၃ဝဝဝ
၁၅၇။ ဖက္ဒရယ္မူသေဘာတရားႏွင့္လက္ေတြ႕ ေက်ာ္ဝင္း ေဆာင္းပါး ၁ဝဝဝ
၁၅၈။ မင္း၊ ငါ၊ သူ လူပီသေစဖို႔ ဒင္းပုန္း-အရွင္မ႑လ ဘာသာေရး ၁၂ဝဝ
၁၅၉။ ေဒါက္ျဖဳတ္သံ ေအာင္ထြန္း ဝတၴဳရွည္ ၃ဝဝဝ
၁၆ဝ။ သံုးဖန္လွ ခင္ခင္ထူး ဝတၴဳလတ္ ၂၅ဝဝ
၁၆၁။ သမိုင္းထဲကေရနံေခ်ာင္း ေရနံေခ်ာင္းထဲကေလဘာယူနီယံ ထက္ေက်ာ္ ေဆာင္းပါး ၁၈ဝဝ
၁၆၂။ ေခတ္ေရွ႕ေျပး ဦးေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါး ၾကည္လင္ေမာင္ ေဆာင္းပါး ၁ဝဝဝ
၁၆၃။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မင္းပုည ေဆာင္းပါး ၂၅ဝဝ
၁၆၄။ သမားလက္စြဲ (ေခၚ) ေဆးအဘိဓာန္အဖြင့္က်မ္း အရွင္သုေတရ က်န္းမာေရး ၁၅ဝဝ
၁၆၅။ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ဝတ္႐ံုမ်ားႏွင့္ သားရဲဝဏၰသို႔ေပးစာမ်ား ရဲသွ်မ္း ေဆာင္းပါး ၁ဝဝဝ
၁၆၆။ ဂမၻီရစာေရးဆရာႏွင့္ ေထာင္ပိုင္ႀကီးမစၥာေပါလ္ အက်ဥ္းေထာင္သုတ ကေလာင္စံု ဝတၴဳတို ၁၈ဝဝ
၁၆၇။ တိဗက္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမား သရဝဏ္(ျပည္) အတၴဳပၸတၱိ ၁၅ဝဝ
၁၆၈။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေဒၚယဥ္ယဥ္လွ သမိုင္း ၆၅ဝဝ
၁၆၉။ ထူးအိမ္သင္အသက္(၅ဝ)ျပည့္အမွတ္တရ ဂီတအတြက္ မေမ့မေလ်ာ့လမ္းကေလး ေစာေဝ ေဆာင္းပါး ၁၂ဝဝ
၁၇ဝ။ သံုးပြင့္တစ္ခိုင္ ကဗ်ာစုစည္းမႈ ညီၫြတ္ညိန္း ကဗ်ာ ၁ဝဝဝ
၁၇၁။ ပရဟိတႏိုင္ငံေရး သတိုးႏြယ္ ေဆာင္းပါး ၂၅ဝဝ
၁၇၂။ အေတြးအေခၚလြပ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္း ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္း(ေရႊဘို) သမိုင္း ၆ဝဝ
၁၇၃။ အေကာင္းဆံုး လက္ေတြ႕အသံုးခ် Miscrosoft Windows 7 ဦးေအးကိုကို ကြန္ပ်ဴတာ ၂၅ဝဝ
၁၇၄။ ၿပံဳးခဲတဲ့သီလဝ ဝါးလံုးကြဲရယ္ရတဲ့ ဟာသအၫြန္႔အဖူးမ်ား ခင္ေမာင္တိုး(မိုးမိတ္) ဟာသ ၁၂ဝဝ
၁၇၅။ ေခတ္စမ္းရာဇဝင္ေရးမ်ား သိပၸံေမာင္ဝ ေဆာင္းပါး ၁ဝဝဝ
၁၇၆။ မ်က္ႏွာအလွျခယ္ကာသ ႐ူပါသိမ္း နည္းပညာ ၄ဝဝဝ
၁၇၇။ သုခမိန္ႏွင့္ ကဗ်ာေလာက စုစည္းမႈ (၃) ကေလာင္စံု ကဗ်ာ ၂ဝဝဝ
၁၇၈။ မီးေလာင္ျပင္ေပၚကခ်ိဳးကူသံကဗ်ာမ်ား မင္းတာရာ ကဗ်ာ ၁၅ဝဝ
၁၇၉။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မြန္ျမန္မာ သိန္းေဖျမင့္ ေဆာင္းပါး ၃ဝဝဝ
၁၈ဝ။ ေမွာ္ပူေဖာင္းတစ္လံုးဝယ္ခဲ့သူ သူေဝး ဝတၴဳရွည္ ၁၅ဝဝ
၁၈၁။ Real Loves Real Story 15 ကေလာင္စံု ေဆာင္းပါး ၄ဝဝဝ