Thursday, August 7, 2014

“မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သစၥာတရား နာ ၊ ပြါးမ်ား တရားေတာ္”

 

 

 

 

 

 

 

 

 “မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏

သစၥာတရား နာ ၊ ပြါးမ်ား တရားေတာ္”

မဂၢသစၥာမွာ ဘာေ၀တဗၺကိစၥ= “ပြါးမ်ားရတဲ့ကိစၥ”ရွိတယ္။
သစၥာတရား နာရံုနဲ႔မရဘူး။ ပြါးမွရမယ္။
“စကားေျပာေနတာ၊ စာက်က္ေနတာ”ဟာ ပြါးတာမဟုတ္ဘူး။
သတိပ႒ာန္ ေလးပါးထဲက တစ္ပါးပါးကုိ၊ ဥပမာ- ႐ုပ္ကုိရွဳတဲ့ပုဂၢိဳလ္သည္
ရုပ္ေတြ႕ရံုနဲ႔ ပြားတာမဟုတ္ဘူး။ ႐ုပ္၏သဘာ၀ျဖစ္ပ်က္ေတြ႕မွ
ပြားတယ္လုိ႔မွတ္။ ေ၀ဒနာရွဳတဲ့ပုဂၢိဳလ္က ေ၀ဒနာေတြ႕႐ုံနဲ႔
ပြားတာမဟုတ္ဘူး။ ေ၀ဒနာကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး၊
“ေ၀ဒနာ၏ အျဖစ္အပ်က္” ကုိသိမွ ၊ ဒါကုိ အဖန္တလဲလဲၾကည့္ေနမွ
ပြါးတယ္လုိ႔မွတ္။

ဒီေတာ့ နိဗၺာန္ေရာက္တဲ့အလုပ္ဟာ ပြါးမ်ားမႈအလုပ္ပါပဲ။
ပြားမ်ားမွရမယ္။ ပြားမ်ားမႈအလုပ္လုပ္မွ ကိေလသာေသမႈ
(သတ္မႈ) ကိစၥၿပီးတယ္။ ပြားမ်ားရာမွာ ေ၀ဒနာရွဳေတာ့
ေ၀ဒနာတြင္ ေတြ႕ေနေသးတယ္ဆုိရင္ လုိေသးတယ္။
ေ၀ဒနာ၏ ပင္ကုိယ္သဘာ၀ကျဖင့္ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တဲ့
သေဘာပါလားလုိ႔ ရွဳေနရာမွာ၊ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တဲ့
သေဘာကုိရွဳေတာ့ ေ၀ဒနာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ေၾသာ္ အနိစၥပါလား၊ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တာေလးပါလားလုိ႔
သိလာတယ္။ဒီ ျဖစ္ပ်က္ကုိ အဖန္ဖန္ၾကည့္=
႐ႈေနရင္ ဘာေ၀တဗၺ= ပြားမ်ားမႈျဖစ္ၿပီ။

ဘုန္းႀကီးကေဟာတဲ့ တရားကုိ နားေထာင္တဲ့အခါမွာ ၊
ဒီက ေဟာလုိက္တဲ့တရားကုိ နားထဲကၾကားၿပီး၊
ေဟာတဲ့ ေဒသနာဉာဏ္ကုိ အစဥ္ေလွ်ာက္ၿပီး
(ေဒသနာဉာဏာႏုသာေရန) ဉာဏ္က ခႏၶာထဲလွည့္လုိက္ပါ။
စုိက္ၾကည့္ပါ။ ဉာဏ္ကုိ ခႏၶာကုိယ္ေပၚမွာ ေစလႊတ္ပါ
(ဉာဏံေပေသႏၲႆ)သည္ ခႏၶာငါးပါးထဲက တစ္ပါးပါးကုိ
ဉာဏ္က စုိက္ၾကည့္ေပးပါ။
(ဉာဏုတၱရႆေဟာတိ)တဲ့၊ ေဟာရင္း
မတၱနဲ႔ ဉာဏ္တက္လာၿပီး၊ ေၾသာ္ တစ္ကုိယ္လုံးဟာ
အျဖစ္အပ်က္မွတစ္ပါး ဘာမွ မရွိပါလားလုိ႔ အျဖစ္အပ်က္ျမင္တဲ့ဉာဏ္
တက္လာလိမ့္မယ္။ အဲဒါ (ယထာဘူတဉာဏ္)ပဲ။

ေနာက္ ျဖစ္ပ်က္မုန္းတဲ့ဉာဏ္ တက္လာလိမ့္မယ္။
အဲဒါ (နိဗၺိႏၵဉာဏ္)ေခၚတယ္။ ေနာက္ အျဖစ္အပ်က္ကုိပင္
ျဖစ္ဒုကၡ ပ်က္ဒုကၡ ပါလားလုိ႔ ပုိင္းျခားတဲ့ဉာဏ္
အလုိလုိတက္လာၿပီး ေဒသနာအဆုံးမွာ ေသာသာပန္တည္ႏုိင္တယ္။
ေဒသနာဉာဏ္ အစဥ္ေလွ်ာက္ၿပီး ခႏၶာထဲ ဉာဏ္ေရာက္ၿပီး
(ဉာဏ္က ပြားမ်ားၿပီး) ဉာဏ္ ၃-ဆင့္နဲ႔
တက္သြားလုိ႔ ေသာတာပန္ျဖစ္လာတာ။
နားက ၾကားတာကုိ ခႏၶာကုိယ္ေပၚမွာ ဉာဏ္ကုိ
လွည့္ခုိင္းလုိ႔ရွိရင္ ဉာဏ္တက္လာပါလိမ့္မယ္။
ဒီဉာဏ္ဟာ သစၥာသိတဲ့ဉာဏ္ျဖစ္ၿပီး ၊
သစၥာက်ေအာင္တက္လုိ႔ရွိရင္ တရားပဲြအတြင္းမွာ
ကိစၥၿပီးတယ္လုိ႔မွတ္။

“တရားနာနည္း”
•••••••••••••••••••••••
ဒီေတာ့ တရားနာနည္း မွန္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဘယ္လုိ မွန္ရမတုံး။
ေဒသနာဉာဏ္ ၀မ္းထဲေရာက္ေအာင္လုပ္၊ ေဒသနာေတြကုိ
၀မ္းထဲကဉာဏ္က ဖမ္းထား၊ ဖမ္းထားတဲ့ဉာဏ္နဲ႔ ခႏၶာကုိယ္ေပၚမွာ
လုိက္လုိက္၊ ခႏၶာကုိယ္ေပၚမွာ ဉာဏ္က ျဖစ္ပ်က္ရွဳေပး။
ဒီလုိဆုိရင္ တရားနာတဲ့အဆုံးမွာ ကိစၥၿပီးတယ္။

ဒီ သေဘာဟာ ဘုရားလက္ထက္ကတည္းကပဲ။
ဒီက ေဟာလုိက္တဲ့တရားကုိ ဉာဏ္နဲ႔လုိက္ၿပီး ၊
ခႏၶာထဲဉာဏ္လွည့္ၿပီး ျဖစ္ပ်က္လုိက္ဉာဏ္ဆုိတက
ေျပာေတာ့သာ ၁၆-ဉာဏ္၊ ၁၀-ဉာဏ္ အစရွိသည္ျဖင့္
ေျပာေနရတာ။ စင္စစ္ေတာ့ တစကၠန္႔ဆုိအကုန္ၿပီးတာပဲ။
နားကနာၿပီး၊ ဉာဏ္ကခႏၶာထဲ စိုက္လုိက္။
ဘယ္၀တၳဳ၊ ဘယ္တရားနာလုိက္တာနဲ႔
ကြၽတ္တမ္း၀င္သြားတယ္ဆုိေတာ့၊
ဘာေ၀တဗၺ= ပြားမ်ားတဲ့ ကိစၥေတြမပါသလုိျဖစ္ေနတယ္။
အမွန္ ဒီ၀တၳဳေတြဟာ သုတၱန္တရားျဖစ္ေလေတာ့
သုတ္ေတြမေပ်ာက္ေအာင္ စီေရးရတယ္ဆုိေတာ့
အဘိဓမၼာမထည့္ႏုိင္ဘူး။ သုတၱန္ဆုိတာ က်င့္စဥ္ပါတာက
နည္းတယ္။ အဲဒီ တရားနာလုိ႔ ကိစၥၿပီးသြားတယ္
ဆုိျငားေသာ္လည္း သုတၱန္ေနာက္ကေနၿပီး
“အဘိဓမၼာ”မလုိက္ရင္ ျဖစ္ကုိ မျဖစ္ဘူး။

“တရားကုိခ်စ္ လူအစစ္” -【တိပိဋကဓရ - ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ေယာ ဆရာေတာ္】

 

 “တရားကုိခ်စ္ လူအစစ္”

လူ႔အသက္တန္ဖုိးကုိ
အခ်ိန္ကာလျဖင့္ မသတ္မွတ္ဘဲ၊
လုပ္ပုိင္ခြင့္ တရားစြမ္းရည္ျဖင့္သာ
တုိင္းတာရေလသည္။
တရားကုိခ်စ္မွ လူအစစ္ျဖစ္ခြင့္ရေလသည္။


-【တိပိဋကဓရ - ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ေယာ ဆရာေတာ္】

 https://www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm မွကူးယူသည္ ။

" အာ ဇ ာ န ည္ " ဒႆ ေနမင္း

 

" အာ ဇ ာ န ည္ " 

                         written by : ဒႆ     ေနမင္း
 
လက္နဲ႔ေရးတ့ဲ သမိုင္းက 
တစ္ေခတ္ေျပာင္းေတာ့ 
မွိန္ေပ်ာက္တယ္။

ေသြးနဲ႔ေရးတ့ဲ သမိုင္းက 
ရိုင္း  ၾကမ္း  မႈိင္း  ညိဳ႕ ေ
ခတ္တို႔ကို ျဖတ္သန္း . . . .
နွစ္တစ္သန္းမက ခိုင္ လိမ့္ မယ္။ ။ 

                        ဒႆ     ေနမင္း

ေတြးရတာေလာက္ပိုက္ဆံကုန္တာရွိသလား၊ ေမာင္ေသာ္တာ

 

 ေတြးရတာေလာက္ ပိုက္ဆံကုန္တာရွိသလား

              written  by  ေမာင္ေသာ္တာ

ဒီမွာ  မီလ်ံနာမျဖစ္ခ်င္ဘူးလား
တစ္ခါတစ္ခါ စဥ္းစားၾကည့္မိတယ္
၁၉၆၂
စစ္အစိုးရ အာဏာသိမ္းေတာ့
ငါ့ရဲ႕အေဖ ဖိနပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ေလးယိုင္နဲ႔သြား
ကြမ္းယာဆိုင္ေတာင္မခ်န္
ျပည္သူပိုင္သိမ္းသတဲ႔
ျပည္သူေတြသာေျခသလုံးအိမ္တိုင္ျ
ဖစ္သြား
ငါ့အေဖေျပာေတာ့'ႏိုင္ငံေတာ္'ဆို
တာ
အဲဒီက စ'သတဲ႔
ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ႔စစ္ဖိနပ္စုတ္
ကို
ငါ့အေဖခ်ဳပ္ဖို႔ ျငင္းခဲ႔သတဲ႔
ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ႔ပုဒ္မေတြနဲ႔လူ
ေတြကို
ေထာင္ထဲ ထည့္သတဲ႔
ငါ့ကိုေမြးေတာ့
ငါ့အေဖထီေပါက္တယ္
ယိုးဒယားနယ္စပ္မွာပန္းပုဆိုင္ဖြ
င့္တယ္
လမ္းေဘးေျမာင္းနားကပ္ၿပီး
ညေစ်းေရာင္းတယ္
ငါတို႔ရဲ႕ရႊင္လန္းတက္ၾကြဖြယ္ရာ
ေန႔ရက္မဂၤလာမီးခြက္မွိန္မိွန္
ညမ်ား
ကားလမ္းေဘး ဓာတ္တိုင္ေအာက္
ဂစ္တာေခါက္ခဲ႔ၾကပုံမ်ား
၁၀တန္းေအာင္ေတာ့ပညာတတ္ျဖစ္ၿပီလာ

ဘဲြ႕ရအလုပ္လက္မဲ႔ ဂုဏ္ထယ္ခဲ႔သလား
ေမွာင္ခိုေကာင္းေကာင္း/ ေအာက္ဆိုဒ္ေကာင္းေကာင္း/
မသမာဥာဥ္ဆိုး ေထာင္းေထာင္းထခဲ႔
ငါ ဝန္ခံတယ္
ငါတို႔ေတြ စိတ္ဓာတ္က်ိဳးပဲ႔ပ်က္စီး
ငါ မညာဘူး
ငါတို႔ေတြျဖတ္လမ္းႀကိဳက္
ငါတို႔ေတြ ဒီလိုမိုက္ေအာင္
ဘယ္သူ အေမွာင္တိုက္သြင္းခဲ႔သလဲ
ငါတို႔ေတြ ဒီလိုမြဲေအာင္ ဘယ္သူလမ္းလႊဲခဲ႔တာလဲ
လူပ်ိဳ လူလြတ္ဘဝကစဥ္းစားၾကည့္ဖူးတဲ႔
အလုပ္အကိုင္ရာထူးဌာနႏၲရ
အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ ေတာင့္တမိတဲ႔
အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ ေငြဝင္လမ္း
အတၲ သကၠာယ ခရီးၾကမ္းထဲ
စစ္ဖိနပ္စီးတဲ႔ႏိုင္ငံေတာ္ ၿပိဳလဲသြားၿပီလား
ခဏခဏျပန္စဥ္းစားတယ္
ငါတို႔မီလ်ံနာျဖစ္ႏိုင္သလား
ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ထဲေမြးလာတဲ႔ငါတို

၂၀၀၈ေရာက္ေအာင္ အေမာစို႔ခဲ႔
ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ
စစ္ဖိနပ္ကေန မႏၲေလးေျခညွပ္ဖိနပ္
ေျပာင္းစီးတာပါကြာနင္းတာဟာနင္း
တာပါပဲ
လူတစ္ခ်ိဳ႕ေထာင္ထဲကထြက္ရတယ္
လူတစ္ခ်ိဳ႕ေထာင္ထဲအစားဝင္တယ္
ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ
ျပည္သူေတြကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္
လိုက္တဲ႔
ျပည္သူ႕အစိုးရဲ႕ျပည္သူ႕အက်ိဳးေ
ဆာင္ရြက္မယ့္
အုပ္ခ်ဳပ္မွဳအာဏာ
အဲဒီႏိုင္ငံေတာ ္ငါတို႔ရွာမယ္
မေမ်ွာ္ဘူး--  မေမ်ွာ္ေတာ့ဘူး
မီးပြတ္သမား ပြတ္ေသာအလားသို႔
လုံ႔လအားစိုက္ အခိုက္ဓာတ္မွ
မီးပြင့္ထ'မည္ ငါယုံၾကည္တယ္
အတိတ္/ပစၥဳပၸန္/အနာဂတ္
ကာလသုံးပါးကလြတ္ေျမာက္ေနတဲ႔
ငါတို႔ရဲ႕ ျပည္သူ႕ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ
အေသအခ်ာရွိတယ္
ငါ့သားကိုငါျပန္ေျပာခဲ႔ရေတာ့မယ္
။    

ေမာင္ ေသာ္ တာ

လ က္ ေ ဆာ င္ ၊ မင္းညြန္႔လိႈင္

 

လက္ေဆာင္

ကမၻာႀကီးထံမွ
မိုးခ်ဳန္းသံ
ေကာင္းမြန္စြာလကၡံရရွိပါတယ္ ။

ခ်စ္သူမ်ားသို႔
ဂီတသေကၤတ
ရိုေသစြာေပးပို႔လိုက္ပါတယ္ ။      ။

                            မင္းညြန္႔လိႈင္