Friday, May 9, 2014

ရန္လင္းေအာင္ @ ေရးလက္စ @ ၃

ရန္လင္းေအာင္၊ ေရးလက္စ - ၃
@  ေရးလက္စ - ၃  @

ဒုကၡပဲ
ဒုကၡပဲ
ဒုကၡပါပဲ ။

ဒုကၡပဲ
ဒုကၡပဲ
ဒုကၡပါပဲ ။

ဒုကၡပဲ
ဒုကၡပဲ
ဒုကၡပါပဲ ။

ဤနည္းျဖင့္
ၿပိဳင္တူပဲ ဆိုဆို
တစ္ကိုယ္ေတာ္ပဲ ဆိုဆိုု
အထက္ပါအတိုင္း
တစ္လံုးခ်င္း
ရြတ္ပါ
ဆိုပါ
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ဖြဲ႔ပါ
ႏြဲ႔ပါ
မေသမခ်င္း အူထြက္ေနမယ့္
မီးခိုးေတြမို႔ပါ ။

                    ရန္လင္းေအာင္