Saturday, November 30, 2013

ေႏြဦး ၊ written by ; ေမာင္ေသာ္တာ

ေႏြဦး
            written by  ; ေမာင္ေသာ္တာ

* ေ ႏြ ဦ း *  ေ မ ာ င္ ေ သ ာ္ တ ာ


ေႏြဦး

မီးခိုးေငြ႕လား ယမ္းေငြ႕လား
ၿမိဳ႕ေတြရြာေတြ က်ီးလန္႔စာစား
ခ်ိဳးကူသံေလးေပ်ာက္ဆံုးသြား   

                    ေမာင္ေသာ္တာ


Friday, November 29, 2013

တိ မ္ စြ န္ ေ လ ၊ written by ; မင္းညြန္႔လိႈင္ ။


တိ မ္ စြ န္ ေ လ ၊ မ င္း ညြန္႔ လိႈ င္  ။တိမ္စြန္ေလ

ၿပိဳအံ႔မူးမူးတိမ္မည္းညိဳ
ေလညင္းတစလိုတယ္။

ေနာက္ဆုံးေကာက္ရုိးမ်ွင္
ကုလားအုတ္ေက်ာရိုးကိုခ်ိဳးပစ္သတဲ႔။

ေလညင္းကိုကိုက္ခ်ီလာခဲ႔မယ္
ေကာက္ရိုးတစ္မ်ွင္ကူသယ္ပါရေစ။        

မင္းညြန္႔လိႈင္

Wednesday, November 27, 2013

က မ္ း လြ န္ ေ လ ထဲ မွ ာ ( ၅ ) ......

အ ဖ် င္း အ ေ မွ ာ္ မ ် ား ၊ ေ မ ာ င္ နီ မြ န္ ။

အဖ်ဥ္းအေမွာ္မ်ား

အသံထြက္တယ္
အဓိပၸါယ္ သူသယ္ယူမလာဘူး ၊

သူ႕အဓိပၸါယ္  သူထမ္းလာႏိူင္ရဲ႕
အသံ  မေအာင္ရွာဘူး . . . . . . ။

နယ္ဖတ္ၿပီးစ  စကားလံုးပံု
စိတ္ကုန္ရမလုိ
စုတ္သပ္ရမလို
ဒါေတာင္  ဖုန္၊ သဲ၊ ခဲ  မၿဖတ္ရေသး . . .။

လြမ္းလုိက္ပါရဲ႕
စိတ္ကူးေတြ  ၿမားမွန္ခဲ့ၿပီ . . . . . .။         

        ေမာင္နီမြန္
            (၂၀၊ ၂၊ ၂၀၀၄)

ပ တ္ ၀ န္ း က် င္၊ သ န္ း ေ ဆြ မို း (က ေ လ ာ )


ပတ္၀န္းက်င္

ငါ . . .  ဘာမွဟုတ္
ငါ . . .  ဘာမွမလုပ္
ငါ . . . ငုတ္တုတ္
ဒါကို . . တိုက္မယ့္ခလုတ္တဲ့
သိပ္ဟုတ္တဲ့ လူေတြ . . . . . ။

                       သန္းေဆြမိုး 
                       (ကေလာ)


က မ္ း လြ န္ ေ လ ထဲ မွ ာ .......... (၄)

ရ  န္ ကု န္ နံ နက္ ခ င္ း၊ မ င္ း ညြ န္ လိႈ င္ ။

ရ န္ ကု န္ မ နက္ ခ င္ း


ခိုေတြ က်ီးကန္းေတြမ်က္လုံးမပြင့္ခင္
ေရညိွတက္အေရျပားကြာ
နံရံအိုႏြမ္းႏြမ္းႀကီးေတြေပၚက
သံေခ်းတက္သံပန္းစြပ္
ျပတင္းေပါက္ေဟာက္ပက္ေတြမွာ
အိပ္ေရးမဝတဲ႔မိန္းမကိုယ္တစ္ပိုင္းေတြ
ေပၚလာလိုက္ ကြယ္သြားလိုက္နဲ႔
မနက္ခင္းကို
တလႈပ္လႈပ္ႏႈိးေနေလရဲဲ႕ ။

မၾကာပါဘူး
ေနေရာင္လုတိုက္ျမင့္ျမင့္ႀကီးေတြ
သြားတိုက္ေဆးလိုညွစ္ထုတ္လိုက္ေတာ့
ၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြ
လမ္းေတြထဲကိုပန္းထြက္လာပါေရာ
ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲကပုရြက္ဆိတ္ေတြ။       ။
                              
                                        မ င္ း ညြ န္႕ လိႈ င္

ဟ ာ စ ရီ ပ ါ း လို ငါ ့ အ စ္ ကို ၊ ေ အ ာ င္ လြ န္း ၿမိ ဳ င္ ။

 
ဟာစရီပါး လို ငါ့အစ္ကို

ဟာစရီပါးကလံခ်ားဆြဲတယ္
ငါ့အစ္ကိုကဆိုက္ကားနင္းတယ္၊ ဒါပဲကြာတယ္
အသားကမည္းမည္း၊ မ်က္လံုးက ၿပဴးၿပဴးလက္ၿပင္ကုန္းကုန္း
ေၿခသလံုး က်ဴတံရုိးနဲ႔ ငါ့အစ္က္ိုမွာ
အာေလာကလိုဇနီးတစ္ေယာက္
မာႏူးနဲ႔ ရွမ္ဘူးလိုသားႏွစ္ေယာက္လည္းရွိရဲ႕ ။

အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္မွာနား က လည္းေလးေသး
ေရွ႕သြားေတြလည္းက်ိဳးလို႔၊ က်န္းမာေရးက ခ်ဴခ်ာ
သုခၿမိဳ႕ေတာ္ထဲကရပ္ကြက္နဲ႔တူတဲ့
ရခိုင္စုရပ္က ၿပြတ္သိပ္တဲ့ အိမ္တစ္အိမ္ေဘးအဖီဆြဲ
၀ပ္က်င္းဖြဲ႔
မနက္လင္းတာနဲ႔ သူ႔ဆိုက္ကားေပၚတက္ ဂိတ္ထိုး
ရာေဟာင္ဘူတာလိုဘူတာကိုလည္းနင္းပို႔ရ
ဘရာဘေဇးေစ်းလိုေစ်းကိုေရာက္ရ
ေဆးစပ္ဖိုႀကီးေတြ ထမ္းတင္ၿပီး
လက္ကိုင္ကိုလက္ႏွစ္ဖက္ေထာက္ အားကုန္မတ္ရပ္နင္း
ေဆးလိပ္ခံုေတြကိုလည္းလုိက္ပို႔ရရဲ႕ ။
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေထြေထြ ခရီးသည္ကို
လိုရာအေရာက္ပို႔ေပးရတဲ့ ဟာစရီပါးလုိ ငါ့အစ္ကို . . . . .။
ဟာစရီပါးရဲ႕လံခ်ားလိုပါပဲ၊ ငါ့အစ္ကိုရဲ႕ ဆိုက္ကားဟာ
ဘဲလ္မွအပအကုန္ၿမည္ဆိုတဲ့ ဆုိက္ကားအိုေလး
သူ႔မိသားစုပါးစပ္ေပါက္ေတြအတြက္ ရုန္းရ
အၿမဲတမ္းအဆင္ေၿပတယ္ရယ္လို႔ မႀကားမိဘူး ။

က မ္ း လြ န္ ေလ ထဲ မွာ ......... (၃)

က မ္ း လြ န္ ေလ ၊ ေရွ႕ မ် က္ ႏွ ာ ဖံု း

၀ိ ည ာ ဥ္ မဲ့ သြ ား တဲ့ ေရႊ ေ သ န တ္ ၊ ေ အ ာ င္ ဘ ညိ  ဳ ။
က မ္ း လြ  န္ ေ လ ၊ ေ န ာ က္ ေ က ် ာ ဖံ ု း ။က မ္ း လြ န္ ေ လ ထဲ မွ ာ ........ (၂)

လူ ကု န္  ၊ ေ မ ာ င္္ ေ သ ာ္ တ ာ 
လူကုန္

လုပ္အားခမက္လံုးက
ေစ်းကြက္ထဲငါတို႔ကို
ေမာင္းသြင္းခ်လိုက္တယ္ ။

အေပၚလမ္းလည္း
ဖက္မတက္ႏိူင္ ။
ေအာက္လမ္းမွာလည္း
ဂ်ြမ္းၿပန္က် ။

ငါ ့ကိုယ္ ငါၿပန္၀ယ္
မေရြးႏိူင္ ။

                                              ေမာင္ေသာ္တာ
             က မ္ း လြ န္ ေ လ  ကဗ်ာ မဂၢဇင္း ၊ ၂၀၁၃ ။