Monday, June 30, 2014

အ က် န္ ( ၁ )အ က် န္  ( ၁ )

ခုေတာ့
ခရမ္းေရာင္ပူေဖါင္း
တစ္လံုး
ေလထဲမွာတန္းလန္း
ငါ ့ကို
စာနာဟန္ေငးလို႔  ။        ။

                                   မ င္ းညြ န္႔ လိႈ င္

Wednesday, June 25, 2014

လ က္ ႏွ စ္ ဘ က္ | မင္းညြန္႔လိႈင္

    လ က္ ႏွ စ္ ဘ က္        မ င္ း ညြ န္ လိႈ င္                        

လ က္ ႏွ စ္ ဘ က္

လက္ႏွစ္ဘက္
ထြက္ခြာရာပုဒ္မတူတဲ႔ လက္ႏွစ္ဘက္
လက္ႏွစ္ဘက္ အေသြးအေမြးမတူတဲ႔
လက္ႏွစ္ဘက္ အေရာင္းအဆင္းမတူတဲ႔
လက္ႏွစ္ဘက္ ေနာက္ခံကားခ်ပ္မတူတဲ႔
လက္ႏွစ္ဘက္ . . .
ၾကားခံေလထဲေျမာက္တက္လာတဲ႔
လက္ႏွစ္ဘက္
တပ္ဆင္ဆဲတံတားသံေဘာင္လို
လက္ႏွစ္ဘက္
လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ႏူတ္ဆက္မလို
လက္ႏွစ္ဘက္
သူႏိူင္ ကိုယ္ႏိူင္ေမာင္းလွဲမွာလား
လက္ႏွစ္ဘက္
ဆိုက္ေရာက္ရာပုဒ္ကို မေရးျခစ္ႏိူင္ေသးတဲ႔
လက္ႏွစ္ဘက္ . . . . . . . . . 

                                      မင္းညြန္႔လိႈင္
                               ေဒါင္းအိုးေဝ | ဇႏၷဝါရီလ|၂၀၁၄  မွ                      
                                                ကူးယူျပေဖာ္သည္ ။


Monday, June 23, 2014

ေ ရႊ ျပ ည္ ႀကီ း

ေ ရႊ ျပ ည္ ႀကီ း

                  ေအာင္လြန္းၿမိဳင္ + ရန္လင္းေအာင္
ေ ရႊ ျပ ည္ ႀကီ း   |  ေ အ ာ င္ လြ န္ း ၿမိဳ င္  +  ရ န္ လ င္ း ေ အ ာ င္

ေ ရႊ ျပ ည္ ႀကီ း

သမိုင္းဟာ . . . .
ေသြးနဲ႔ ရက္္ၾကပ္ေန 
ကိုယ့္ေမြးေန႔ကိုယ္
ေမ့လို႔  ။

                ေအာင္လြန္ၿမိဳင္
           +  ရန္လင္းေအာင္

Tuesday, June 3, 2014

ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ျမတ္ေစာညီေနာင္ ႏွင့္ ရွင္ပင္ေက်ာက္ေဆာက္ေစတီမ်ား သမိုင္းအက်ဥ္း

ေတာင္ငူ             ျမတ္ေစာညီေနာင္ေစတီေတာ္ျမတ္
ေတာင္ငူ ရွင္ပင္ေက်ာက္ေဆာက္ေစတီ
( မယ္ေတာ္ေစတီ)
ေတာင္ငူ ရွင္ပင္ေက်ာက္ေဆာက္ေစတီေတာ္ျမတ္


ရွင္ပင္ေက်ာက္ေဆာက္ ႏွင့္ ျမတ္ေစာညီေနာင္

        ျမတ္စြာဘုရားသည္ လယ္ကုိင္းေက်ာင္းေတာ္ရာ၌ သီတင္းသံုးေနစဥ္ တစ္ေန႔တြင္  “ ေဇယ်၀ၯန’’ တိုင္း၊ ေတာင္ငူ ေဒသ သို႔ ရွင္အာနႏၵာ၊  အရွင္ဂ၀ံပတိ၊ ရွင္သီ၀လိ၊ တို႔ႏွင့္ ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီေတာ္မူလာရာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မင္း၀ံ ေတာင္သို႔ ေရာက္လာရာ ခေပါင္းေခ်ာင္းေဘး  “ ေရႊေလာင္း’’ ရြာ အနီးတြင္ ေခတၱ တန္႔ေတာ္မူၿပီး ရွင္အာနႏၵာအား “ ငါ တို႔ ညီ
ေနာင္ ႏွစ္ပါး ၾကက္မင္းညီေနာင္ ျဖစ္စဥ္အခါက ယခု ေနရာတစ္၀ိုက္တြင္ အစာရွာၿပီး စစ္ေတာင္း( ေပါင္းေလာင္း) ျမစ္ အေရွ႕
ဘက္တြင္ အိပ္တန္း၀င္ေၾကာင္း “ ေနာင္ ငါပရိနိဗၺာန္ ျပဳေသာအခါ ငါ၏ ေက်ာကုန္းရိုးမွ က်ေသာ ဓာတ္ေတာ္ျဖင့္ ေစတီတည္ လတၱံ႕ ’’ ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပး ခဲ့၏ ။ ထို႔ေနာက္ စစ္ေတာင္းျမစ္အတြင္း သို႔ စီး၀င္ေသာ “ ၿပံဳး’’ ေခ်ာင္းေဘးတြင္ ရပ္တန္႔ေတာ္မူၿပီး
“ ဤအရပ္သည္ ငါတို႔ ၾကက္မင္းညီေနာင္ေပါက္ဖြားေပ်ာ္စံရာ အရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငါပရိနိဗၺာန္ ျပဳေသာအခါ ငါ၏ လက္ရံုးေတာ္
မွက်ေသာ ဓာတ္ေတာ္ႏွင့္ ေမးရိုး မွက်ေသာ ဓာတ္ေတာ္တို႔ျဖင့္ ေစတီတည္ထားကိုးကြယ္ၾကလိမ့္မည္ ။”ဟု ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေပးၿပီး
ျပန္လည္ၾကြျမန္းေတာ္မူေလသည္ ။
            ဤတြင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ကမ္းသို႔ ကူးၾကြရိုးထံုးစံမရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုၾကရာ ျမတ္စြာ ဘုရား ေတာင္ငူေဒသသို႔ ၾကြေတာ္မူလာျခင္းမွာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရွင္အာနႏၵာ ႏွင့္ အတူ အတိတ္ဘ၀က ၾကက္မင္းညီေနာင္
ျဖစ္ခဲ့ၿပီး က်င္လည္ရာအရပ္ ျဖစ္ခဲ့၍ လည္းေကာင္း ယင္းေဒသကို ေနာင္တြင္ သာသနာထြန္းကားေစလို၍ လည္းေကာင္း
“ နိမိတၱ ” တန္ခိုးျပ၍ ၾကြျမန္းေတာ္မူလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

Monday, June 2, 2014

ရ န္ လ င္ း ေ အ ာ င္ ၊ က် ေ န

ရန္လင္းေအာင္
က်ေန ( ကဗ်ာ- ဗီဒီယိုဖိုင္ )
https://www.youtube.com/watch?v=b1uPRJiIjrg ဒီမွာ ေဒါင္းလုပ္ ။

ငါ ့ အ ေ ၀ း မ် ာ း ၊ ရန္လင္းေအာင္


ငါ ့ အ ေ ၀ း မ် ာ း                           ရ န္ လ င္ း ေ အ ာ င္ငါ့ အေ၀းမ်ား . . .

သီခ်င္းေတြ
ဘယ္ေလာက္ျဖည့္ျဖည့္ မေလာက္ခဲ့
ရင္နဲ႔ ရင္းလို႔ ဘယ္ေလာက္ကာကာ မလံုခဲ့
ကဗ်ာေတြ ဘယ္ေလာက္ထည့္ထည့္ မ၀ခဲ့
ၾကယ္ေတြဘယ္ေလာက္ဆင္ဆင္
မစင္ၾကယ္တဲ့ တစ္မိုးေအာက္မွာ
ငိုသံမတိတ္ႏိူင္
ေသြးလည္းမတိတ္ႏိူင္
ေက်ာ္ရမယ့္ ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းေတြ
ဆယ္ရမယ့္ ျမစ္ေတြ ေခ်ာင္းေတြ
ကယ္ရမယ့္ လမ္းမႀကီးငယ္ေတြ
ေသြးနဲ႔ ရင္းမွ ေမႊးမယ့္ပန္းေတြ
မ်က္ရည္နဲ႔ ဖြဲ႕ မွ လွမယ့္ကဗ်ာေတြ
အပူသည္းသည္း
အယူသီးသီး
ဒီကမၻာႀကီးကိုေတာ့ျဖင့္
ဘာတစ္ခုမွ်
ေစာဒက မတက္ႏိူင္ေတာ့ၿပီလား ၊
မေရးျဖစ္တဲ့ကဗ်ာ
ပိုေကာင္းေလေရာ့သလား၊

''ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာ
သနားပါ၊ မ်ားသတၱ၀ါ "
''ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာ
သနားပါ၊ မ်ားသတၱ၀ါ "
ေတဘုမၼာသီခ်င္းကိုသာ
သံေယာင္တိုင္တည္
ဆိုညည္းမိေနေတာ့တာ ။

                             
                                ရန္လင္းေအာင္

ေလးကၽြန္းေျမ ၊ ကဗ်ာေတြ႕မွတ္တမ္း (၁)

https://www.youtube.com/watch?v=o1ECsho3RG0  ေလးကၽြန္းေျမ ၊ ကဗ်ာေတြ႕မွတ္တမ္း (၁)