Thursday, February 11, 2016

ျပည္ေထာင္စုေန႔ ။ ေမာင္သက္ၿငိမ္ျပည္ေထာင္စုေန႔

**************

ရပ္တန္႔ေနေသာ မိတ္ေဆြေတြ ညီအကုိတို႔
အျပဳံးေတြ
ျပည္ေထာင္စု ေဆးခန္းထဲက လူနာေတြ
မနက္က်ရင္ေတြ႕မယ္
ေကာင္းကင္ျပာနဲ႔ ကမၻာႀကီးနဲ႔
ႏုိးလာရင္ ရယ္ေမာသံနဲ႔ လမ္းခ်ိဳးတစ္ေကြ႔က
အကုသုိလ္ ျပတိုက္တို႕နဲ႕ေဝးရာဆီ …  … … …

ေမာင္သက္ျငိမ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း - ေမာင္ၾကဴးရင့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

____________________________________

                            ေမာင္ၾကဴးရင့္


ေအာင္ဆန္း - ခက္ဦး

ေအာင္ဆန္း

_________________________________
                                     ခက္ဦး

ျပည္ေထာင္စုေန႔ ၁၂ .၂ .၂၀၁၆

ျပည္ေထာင္စုေန႔
http://navykoko.blogspot.com/2012/02/blog-post_3048.html?m=1