Monday, March 14, 2016

ဖိနပ္ခ်ဳပ္သမား - ေမာင္ေသာ္တာဖိနပ္ခ်ဳပ္သမား

_____________________________

လမ္းရဲ႕အလ်ားကိုသူမသိဘူး
ေျခေထာက္ကိုပဲၾကည့္တယ္

သားေရစကိုဓားနဲ႔လွီးပုံကသူ႔အႏုပညာ

ဘယ္ေလာက္ခရီးေရာက္ေစရမယ္လို႔မေမးနဲ႔
ခရီးခဲကိုသူ႔ဝိညာဉ္လိုက္ပါလာလိမ့္မယ္ ။     ။

ေမာင္ေသာ္တာ

၁၄  ၃  ၂၀၁၆