Wednesday, July 8, 2015

ငိုတဲ႔လ ။ ခက္ဦး


ငိုတဲ့လ


အာဏာနဲ႔ညိဳ႕တဲ့
စိတ္မုတ္သုန္ေတြမုန္ယိုျခင္းမွာ
က်ည္ဆန္ေတြအဆင္ျခင္မဲ့မဲ့
ျပန္႔က်ဲေပါက္ကြဲသြားေတာ့တယ္

မီးကုန္ယမ္းကုန္စြန္႔သြားၾက
အာဇာနည္မ်ား . . . . ,

ငါတို႔အားလုံး
အကုန္စြန္႔လိုက္ရတယ္

အဲဒီ့လ ဂ်ဴလိုင္ဟာ
အဲဒီ့တိမ္ေတြညိဳလို႔ .....
ရႊဲရႊဲနစ္သိမ့္သိမ့္စို
ႏွစ္တိုင္းနင့္ေအာင္ ငိုရတယ္ ။

ခက္ဦး
၅ . ၇ . ၂၀၁၅