Friday, July 10, 2015

သတင္းစာနဲ႔ေတာကဗ်ာဆရာ ၊ ေမာင္နီမြန္


သတင္းစာနဲ႔ေတာကဗ်ာဆရာ

___________________

သာေရးျဖစ္ေစ နာေရးျဖစ္ေစ
ဗိုလ္တေထာင္ မဖတ္ခ်င္ဘူး
ငါတို႔နဲ႔တသားတည္းက်
လူထု ကိုပဲလြမ္းတယ္ ။

ေမာင္နီမြန္
၁၀ . ၇ . ၂၀၁၅