Sunday, April 3, 2016

ပန္းခ်ီဆရာ ျဖစ္တဲ႔အခါ - အနီပန္းခ်ီဆရာျဖစ္တဲ့အခါ

_______________________

ပန္းခ်ီဆရာျဖစ္တဲ့အခါ
ဓါတ္တိုင္ပံုေတြခ်ည္းငါဆြဲမယ္။

နီးရာကေ၀းသြားတဲ့ဓါတ္တိုင္ေတြ
ေ၀းရာကနီးလာတဲ့ဓါတ္တိုင္ေတြ....

လ်ွပ္စစ္မီးမစီးခင္ဓါတ္တိုင္ေတြ
လ်ွပ္စစ္မီးစီးေနဆဲဓါတ္တိုင္ေတြ...

ၾကိဳးနဲ့ဓါတ္တုိင္ေတြ
ၾကိဳးမဲ့ဓါတ္တိုင္ေတြ...

ငွက္ကေလးေတြနားေနတဲ့ဓါတ္တိုင္ေတြ
ငွက္ကေလးေတြမေရာက္ႏိုင္တဲ့ဓါတ္တိုင္ေတြ..

ဓါတ္တိုင္ပံုေတြငါဆြဲမယ္။

ဓါတ္တိုင္ပံုေတြငါဆြဲတဲ့အခါ
အျမဲတေစေျဖာင့္တန္းထားရတဲ့
သူတို့ခါးေတြကိုငါေကြးညႊတ္ပစ္မယ္။

ငံု့ကိုင္းေနတဲ့သူတို့လည္ပင္းေတြကိုေမာ့ခိုင္းမယ္။
ငံုကိုင္းေနတဲ့သူတို့လက္ျပင္ကို
သစ္ကိုင္းေတြလိုေကာ့ခိုင္းမယ္။

ငါ့ဓါတ္တိုင္ေတြအားလံုးကိုေကာင္းကင္ကိုၾကည့္ခိုင္းမယ္။

အရွိတရားကိုဖီဆန္ထားတဲ့အခါ
ပန္းခ်ီကားဟာနည္းနည္းရုပ္ဆိုးေနလိမ့္မယ္။
ငါ့ဓါတ္တိုင္ေတြကေတာ့သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။
ပန္းခ်ီဆရာျဖစ္ခ်င္တယ္။ ။

အနီ