Wednesday, January 22, 2014

ခႏၶာ ႏွစ္အိမ္ ။

ေထရဝါဒ ဗုဒၶဓမၼ
===========

အရိုး ရွိတဲ့ ခႏၶာ ၊ အရိုးမရွိတဲ့ ခႏၶာ

 


ဝိပႆနာ ဘူမိ သႏၵႆနတၱံ ခႏၶာဒြါယံ မုဒါဟဋံ { ဝိဘာဝဋိကာ }

ဝိပႆနာ ဘူမိ ဝိပႆနာ လုပ္ငန္းကို သႏၵသနတၱံ ျပျခင္း အက်ိဳးငွါ ခႏၶာဒြါယံ ခႏၶာ၂မ်ိဳးကို မုဒါဟဋံ ထုတ္ေဆာင္္ေပအပ္ ဝါ ထုတ္ေဆာင္ရမည္။

ပဥၥဘိကၡေဝ ခေႏၶ ေဒေသႆမိ ပဥၥဳပါဒါနကၡေႏၶစ တံသုဏာထ { ခႏၶာဝဂၢ သံယုတ္ပါဋိ ခႏၶသုတ္ }

ဘိကၡေဝ ခ်စ္သားတို႔ ပဥၥ ၅ပါးေသာ ခေႏၶစ ပရမတၱ အက်ိဳးခႏၶာ ကို၎ ပဥၥဳပါဒါနကၡေႏၶစ ဓမၶာရံု ဥပါဒါနကၡႏၶာ ၅ပါးကို၎ ေဒေသသာမိ ေဟာေတာ္မူအံ တံ ထိုပဥၥကၡႏၶာႏွင့္ ပဥၥဳပါဒါနကၡႏၶာ ၂မ်ိဳးကို သုဏာထ နာၾကကုန္ေလာ့။

ေခြးေဟာင္တ့ဲ ခႏၶာႏွင့္ ေခြးမေဟာင္တ့ဲ ခႏၶာ…/ ဝိပႆနာ ရွဳ့ရတ့ဲ ခႏၶာစဥ္ဟာ ဒီခႏၶာႀကီး မဟုတ္ဘူး… ခုျမင္ေနရတ့ဲ ခႏၶာႀကီး မဟုတ္ဘူး… တလွဳပ္လွဳပ္ သြားေနတ့ဲ ခႏာႀကီး မဟုတ္ဘူး…ငုတ္တုတ္ ထိုင္ေနတ့ဲ ခႏၶာႀကီး မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာရင္ မႀကိဳက္ခ်င္ၾကဘူး… ဘဝင္လည္း အက်ဘူး… မေက်နပ္တ့ဲ မ်က္ႏွာ အမူအရာနဲ႔ မအီမသာတ့ဲအသံနဲ႔ ဒီခႏၶာႀကီး မရွဳ့လို႔ ဘယ္သူ႔ကိုမ်ား သြားရွဳ့ရအုန္း မွာတုန္းလို႔ ေစာဒက တက္ၾကတယ္… ( မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ႀကီး )

အရိုးမရွိတ့ဲ ခႏၶာႏွင့္ အရိုးရွိတ့ဲ ခႏၶာ… ( လယ္တီ )

ခႏၶာ ၂ မ်ိဳး ( သၿဂၤိဳဟ္ သမုစၥည္းပိုင္း )
============================

၁။ ပဥၥကၡႏၶာ
ရူပကၡႏၶာ
ေဝဒနကၡႏၶာ
သညကၡႏၶာ
သခၤါရကၡႏၶာ
ဝိညာနကၡႏၶာ
------------------
ပရမတၱခႏၶာ
ဘံုဘဝ သံသရာ
ျဖစ္ တည္ ပ်က္ ခႏၶာ
ရုပ္-နာမ္
က်ားမ အသက္ရွိ
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ
ဝန္ထမ္း ဝဋ္ေကာင္
ဒီခႏၶာ ခ်ဳပ္လွ်င္ သုႆန္
အနာသဝ ခႏၶာ
ကံ စိတ္ ဥတု အဟာရ ၄ပါး ေထာက္ပ့ံ
ဆင္းရဲတ့ဲ ခႏၶာ

၂။ ပဥၥဳပါဒါနကၶႏၶာ
ရူပုပါဒါနကၡႏၶာ
ေဝဒႏုပါဒါနကၶႏၶာ
သညုပါဒါနကၡႏၶာ
သခၤါရုပါဒါနကၡႏၶာ
ဝိညာႏုပါဒါနကၡႏၶာ
---------------------
 


ဓမၼာရံု ခႏၶာ
ဓမၼဘဝ သံသရာ
ျဖစ္-ပ်က္ ခႏၶာ
နာမ္-ရုပ္
က်ားမ အသက္ မရွိ
အနိစၥဓမၼ ဒုကၡဓမၶ အနတၱဓမၼ
ဝန္ထုတ္ သံသရာ
ဒီခႏၶာ ခ်ဳပ္လွ်င္ နိဗၺာန္
အာသဝ ခႏၶာ
ကာမုပါဒါန္ ဒိ႒ဳ သီလဗ အတၱဝါဠဳပါဒါန္ ၄ပါး ေထာက္ပ့ံ
ညွင္းဆဲတ့ဲ ခႏၶာ

ဤခႏၶာ ၂မ်ိဳးအား ေဘးတိုက္ ယွဥ္၍ ၾကည့္ေစလိုပါ၏။

                                              
                                       Awaon Lay  ၏ facebook စာမ်က္ႏွာ မွ ကူးယူပါသည္ ။