Monday, August 18, 2014

“ဉာဏ္ရည္ကိုျပဳ ဇြဲျဖင့္တု - လူ႔အားမာန္”


“ဉာဏ္ရည္ကိုျပဳ ဇြဲျဖင့္တု - လူ႔အားမာန္”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ေျခေထာက္မပါ၊ ေႁမြသတၱ၀ါလည္း
လုိရာကုိေျပး ၊ ေရာက္ႏုိင္ေသး၏။

ဦးေခါင္းမပါ ၊ ပုဇြန္မွာလည္း
လုိရာကုိေျပး ေရာက္ႏုိင္ေသး၏။

ငါ့မွာ လက္ေျခ၊ စုံလင္ေပခဲ့
တစ္ေထြဦးေခါင္း၊ ျပည့္စုံေရွာင္းခဲ့
အေပါင္းအဂၤ ါ စုံလင္ပါေသာ္
လုိရာပန္းတုိင္ ၊ ငါလွမ္းကုိင္
အႏုိင္ရဖုိ႔ ၊ ေသခ်ာလွ။

ၾကက္တူေရြးပင္ ၊ စကားသင္ေပး
ေျပာတတ္ေသး၏ ။

ေမ်ာက္ကေလးပင္ ၊ လူတုိ႔သင္ေပး
ကတတ္ေသး၏။

ငါကားလူသား၊ ငါ လူသားတည့္
လူသားတုိ႔မာန္ ၊ လံု႔လသန္၍
ဥာဏ္ရည္ကုိျပဳ ၊ ဇြဲျဖင့္တုေသာ္
လူတုိ႔ျပည္မွာ ၊ မစြမ္းရာ
ဘယ္ဟာမရွိၾက။


                    -【တိပိဋကဓရ - ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ေယာ ဆရာေတာ္】
                               Dhamma Dãna Source ►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm က ကူးပါသည္ ။

က မ္ း ေ ျခ ၊ ေ မ ာ င္ ေ သ ာ္ တ ာ

က မ္း ေ ျခ

--------------- written by ေမာင္ေသာ္တာ

ေရာင္စုံထီးႀကီးေတြကို
ေသာင္ျပင္သဲပူပူထဲထိုးစိုက္
ကားကြ်တ္ႀကီးေတြနဲ႔ေရကူးႏိုင္ေအာင္ေလျဖည့္ထား
ကမ္းစပ္ေက်ာက္ႀကိဳေက်ာက္ၾကားမွာ
ခရုအဆံကြ်တ္ေလးေတြ
ေဖြးလို႔
ကြမ္းယာရမယ္ ------ဘီယာရမယ္
အရက္ရမယ္
ၿပီးေတာ့ ဟိုဟာဒီဟာရမယ္
ညေကာင္းကင္ေအာက္မွာမီးပုံေလးေတြ
တရဲရဲ
မနက္မိုးမလင္းခင္
အျမင္မေတာ္တဲ႔အမွိဳက္ေတြျပန္ေကာက္
ျမင္ကြင္းထဲမွာ ပင္လယ္ျပာျပာမိုးျပာျပာပဲ
ရွိပေစေပါ့
ဒါမွသာ နဂၢိဳလ္ရည္မပ်က္ေသးသလိုထင္စိတ္နဲ႔
ေရလွိဳင္းေတြလာလာစီးၾကမွာ         ။               ။


                                           ေမာင္ ေသာ္ တာ

The Supreme Qualities Of The Threefold Gem

The Supreme Qualities Of The Threefold Gem
ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား
===============================

The Nine Supreme Qualities of the Buddha
ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး

===============================

Itipi so bhagavā = By this (reason); that Lord is:
ဣတိပိေသာဘဂ၀ါ - ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္တို႔မွာ-

1. Arahaṁ = Worthy or Purified.
အရဟံ - ကိေလသာအညစ္အေၾကးတို႔မွ ကင္းေ၀းစင္ၾကယ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

2. Sammā sambuddho = Perfectly Self Enlightened One.
သမၼာသမၺဳေဒၶါ - သိစရာမွန္သမွ် တစ္စမက်န္ သယမဴၻဉာဏ္ျဖင့္ အမွန္အတိုင္းသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

3. Vijjā caraṇasampanno = Endowed with supreme knowledge and conduct.
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ - အသိတရား၊ အက်င့္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

4. Sugato = Well-goer or Well-farer
သုဂေတာ - က်ိဳးရွိဟုတ္မွန္ ႏွစ္တန္ေသာ စကားကိုသာ မိန္႔ၾကားေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

5. Lokavidū = Knower of the worlds.
ေလာက၀ိဒူ - သတၱေလာက၊ ဩကာသေလာက၊ သခၤါရေလာက တည္းဟူေသာ ေလာကသံုးခြင္ကို အကုန္အစင္သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

6. Anuttaro purisa damma sārathi = An Incomparable Charioteer for the training of persons.
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ - မယဥ္ေက်းၾကျငား သတၱ၀ါမ်ားကို ယဥ္ပါးေလေအာင္ ေသြးေဆာင္ဆံုးမျခင္း၌ တုဘက္ကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

7. Satthā devamanussānaṁ = Teacher of Gods and men.
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ - လူနတ္၊ ျဗဟၼာသတၱ၀ါတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူအစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

8. Buddho = Enlightened.
ဗုေဒၶါ - သစၥာေလးပါးအမွန္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

9. Bhagavā = The Blessed One or Exalted One.
ဘဂ၀ါ - ဣႆရိယစသည့္ ဘုန္းေျခာက္လီႏွင့္ စံုညီျပည့္၀ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

Iti = These are the nine virtues of the Buddha.
ဣတိ - ၎တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးျဖစ္ပါသည္။
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Six Supreme Qualities of the Dhamma
တရားဂုဏ္ေတာ္(၆)ပါး
===============================

1. Svākkhāto Bhagavatā Dhammo = The Dhamma Law is well proclaimed by the Exalted One.
သြာကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ - ဘုရားရွင္ေကာင္းစြာေဟာၫႊန္အပ္လို႔ တရားေတာ္ျမတ္ ခိုင္မာတယ္။

2.Sandiṭṭhiko = It can be realised and seen by the devotee at the present moment.
သႏၵိ႒ိေကာ - ကိုယ္တိုင္က်င့္ရင္ ကိုယ္တိုင္သိလို႔ မိမိရရေသခ်ာတယ္။

3. Akāliko = It yields results at any time
အကာလိေကာ - အခုက်င့္ရင္ အခုထူးလို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးျမန္ဆန္တယ္။

4. Ehipassiko = It challenges the critics to come and see the truth.
ဧဟိပႆိေကာ - လာပါ၊ ၾကည့္ပါ ဖိတ္ေခၚအပ္လို႔ စမ္းသပ္ခံေၾကာင္း ေၾကညာတယ္။

5. Opaneyyiko = It gives proper and close guidance.
ဩပေနယ်ိေကာ - ကိုယ္ႏွင့္စိတ္မွာ ၿမဲေဆာင္အပ္လို႔ ထပ္ၾကပ္မကြာ အားထားဖြယ္။

6. Paccattaṁ veditabbo viññūhi = It is to be realised by each and every wise man.
ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟိ - အရိယာဆိုကိုယ္စီသိလို႔ ထိထိမိမိခံစားတယ္။

Iti = These are the six virtues of the Law of Dhamma
ဣတိ - တရားဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ျဖာပဲကြယ္ - အသဲ(အသည္း)စြဲေအာင္မွတ္ၾကကြယ္။
[ ဆရာေတာ္ဦးသုႏၵရ (ဘီေအ)၏ ကဗ်ာစာအုပ္မွ ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The Nine Supreme Inherent Qualities of the Samghā
သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး
====================================

Bhagavato sāvakasaṁgho = The Order of the Exalted One's Disciples:
ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ - ျမတ္ဘုရား၏ တပည့္သားေတာ္ အရိယာသံဃာေတာ္သည္ -

1. Suppaṭipanno = is of good conduct.
သုပၸဋိပေႏၷာ - ကိေလသာၿငိမ္းေၾကာင္း ေကာင္းစြာက်င့္ႀကံေတာ္မူပါေပ၏။

2. Ujuppaṭipanno = is of upright conduct.
ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ - စဥ္းလဲမာယာကင္းစင္ကြာ၍ ေျဖာင့္စြာက်င့္ႀကံေတာ္မူပါ၏။

3. Ñāyappaṭipanno = is of wise conduct.
ဉာယပၸဋိပေႏၷာ - နိဗၺာန္အက်ိဳး ေမွ်ာ္ကိုးရည္သန္ က်င့္ႀကံေတာ္မူပါေပ၏။

4. Sāmicippaṭipanno = is of dutiful conduct.
သာမိစိပၸဋိပေႏၷာ - မဂၢင္ရွစ္ရပ္အက်င့္ျမတ္ေၾကာင့္ တုပ္၀ပ္႐ိုေသေလ်ာ္ကန္ေအာင္ က်င့္ႀကံေတာ္မူပါေပ၏။

Yadidaṁ cattāri purisa yugāni aṭṭha purisapuggalā
Esa Bhagavato Sāvaka Saṁgho
ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသ ယုဂါနိ အ႒ပုရိသပုဂၢလာ
ဧသဘဂ၀ေတာ သာ၀က သံေဃာ

This Order of the Exalted One's, Disciples --- that is,
these four pairs of persons or the eight Individuals ---
အစံုေလးပါး သီးျခားရွစ္ေဖာ္ ျမတ္ဘုရား၏ တပည့္သားေတာ္အရိယာသံဃာေတာ္သည္
*(မဂ္ဖိုလ္ ၄-ပါး)

5. Ᾱhuneyyo = is worthy of offerings.
အာဟုေနေယ်ာ - အေ၀းမွေဆာင္ယူပစၥည္းကိုမူလည္း ေပးလွဴျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူပါေပ၏။

6. Pāhuneyyo = is worthy of hospitality.
ပါဟုေနေယ်ာ - ဧည့္သည္ဖို႔ရာ ရည္ကာေဆာင္ထား ပစၥည္းမ်ားပင္ စိတ္ထား စင္ျဖဴ၊ ေပးလွဴျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူပါေပ၏။

7. Dakkhiṇeyyo = is worthy of noble gifts.
ဒကၡိေဏေယ်ာ - တမလြန္စခန္း ေကာင္းဖို႔မွန္း၍ လွဴဒါန္းျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူပါေပ၏။

8. Añjalikaraṇiyo = is worthy of reverential salutation.
အၪၨလီကရဏိေယ်ာ - ႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူပါေပ၏။

9. Anuttaraṁ puññakhettaṁ lokassa = is an incomparable field of merits for the world.
အႏုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ - နတ္လူအမ်ား ေကာင္းမႈပြားဖို႔ ႀကဲထားပ်ိဳးခ် တုမရသည့္ ေကာင္းလွ လယ္ေျမ ယာေျမပမာ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။

Iti = These are the nine virtues of the Samghā.
ဣတိ - ၎တို႔သည္ သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး ျဖစ္ၾက၏။
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

[ Copied from - "The Life of The Buddha; Buddhism for Beginners" ]
{ "The Life of The Buddha; Buddhism for Beginners" (အေျခခံဗုဒၶဘာသာ၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစကားေျပာ) } စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

( NᾹRADA THERA )
{ ျပန္ဆိုသူ - ဦးသန္းလြင္ }
( How & Why )
[ B.Sc., Dip. in English(Y.U.F.L) ]

ဗုဒၶ၀ါဒဆိုင္ရာ အေမးအေျဖ

ဗုဒၶ၀ါဒဆိုင္ရာ အေမးအေျဖမ်ား (၃)

<> အေမး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ နတ္ကေတာ္ေတြ၊ နတ္ထိန္းေတြဟာ
နတ္ပူးတယ္ဆုိၿပီး လာေရာက္ေမးျမန္းသမွ်လူေတြကို ေဟာေနၾကပါတယ္။
သည္ နတ္ကေတာ္ေတြ နတ္ထိန္းေတြ နတ္ပူးတယ္ဆိုတာ
ဟုတ္ပါသလား။

<> အေျဖ
သီလကၡန္ ျဗဟၼဇာလသုတ္မွာ
ေဒ၀ပဥွာဆိုတဲ႔ အတတ္မ်ိဳးကို ျပဆိုထားတာရွိတယ္။
ဘုရားမပြင္႔မီ ပေ၀သဏီက ရွိေနတဲ႔အတတ္မ်ိဳးေတြဆိုေတာ႔
ယခုေခတ္မွာလည္း နတ္ကိုေခၚသြင္းႏိုင္တဲ႔ဆရာ
မရွိဘူးလို႔ေတာ႔ မဆိုႏိုင္ဘူး။ သို႔ေသာ္
တကယ္ နတ္သြင္း၊ နတ္ေခၚႏိုင္တဲ႔ ဆရာမ်ိဳးက အလြန္နည္းပါးတယ္။
မ်ားစြာေသာ နတ္ကေတာ္ေတြ၊ နတ္ထိန္းေတြက
လူထုကို လွည့္စားတာပဲ မ်ားတယ္။

<> အေမး
နတ္ကေတာ္ေတြ လွည့့္ပတ္ေျပာဆိုတာ ယံုၾကည္ရံုနဲ႔
မိစၦာဒိ႒ိ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား ။

<> အေျဖ
သိပ္ ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ႕။
မိစၦာဒိ႒ိ ဆိုတာ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို မယံုၾကည္ရင္
မိစၦာဒိ႒ိ ျဖစ္ေတာ႔တာပဲကိုး။
အခုကိစၥမွာ ၊ နတ္ကေတာ္က ေျပာတယ္
နတ္ကိုပူေဇာ္ရင္ သင္႔ကို နတ္က မ-စမယ္၊ ေစာင္႔ေရွာက္မယ္ ေျပာလုိက္တယ္။
အေဟာခံရတဲ႔သူက
သူ႕ရဲ႕ ကံညာဏ္၀ီရိယေၾကာင္႔ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္တာကိုေတာင္မွ
သူ႕ရဲ႕ ကံညာဏ္၀ီရိယေၾကာင္႔ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္တယ္လုိ႔
မျမင္ႏိုင္ေတာ႔ဘူး။
နတ္က မ-စလုိ႔ လို႔ ျမင္သြားတယ္။
ကံကို ပစ္ပယ္ၿပီး၊ နတ္ကို ယုံသြားတယ္။
အယူအဆမွားယြင္းသြားတဲ႔အတြက္ မိစၦာဒိ႒ိ ျဖစ္သြားရတယ္။

ဒီလို လိမ္လည္ ျဖန္းသန္း စားေသာက္လာခဲ႔တဲ႔
မေကာင္းမွဳကံေၾကာင္႔ ေသလြန္တဲ႔အခါ ၿပိတၱာျဖစ္ရတယ္ လို႔
က်မ္းဂန္ေတြမွာ ျပဆုိထားတယ္။

<> ထီးခ်ိဳင္႔ တည္ေတာဆရာေတာ္ႀကီး ၏ အေျဖ /

ရ တု ေ ျမ မ ဂၢ ဇင္း အ မွ တ္ (၂) စာမူမ်ားဖိတ္ေခၚ. . .

ရ တု ေ ျမ မ ဂၢ ဇင္း အ မွ တ္ (၂) 
ႏိူ ၀ င္ ဘ ာ လ အ တြ င္ း ထြ က္ ပါ မ ည္ ။